HMS – Helse, miljø og sikkerhet  

Eystein 2De fleste assosierer HMS med nettopp helse, miljø og sikkerhet. Slår man opp på vanlige norske forkortelser I korrekturavdelingen.no er HMS ensbetydende med helse, miljø og sikkerhet – det gjør det enkelt for oss som har norsk som morsmål. Gjør man et tilsvarende søk på engelsk finner man over 100 betydninger av HMS. En av de mer velkjente er Harvard Medical School. Mange vil kanskje først komme på Her Majesty’s Ship eller bli inspirert av 007 Her Majesty’s Service, av det mer ukjente slaget er kanskje  Hybrid Male Sterility og Happy Mask Salesman

Hvor vil jeg med dette? K2 er blitt mer og mer internasjonal og instituttet har et betydelig antall ansatte og studenter med utenlandsk bakgrunn – hvordan vi kommuniserer har derfor betydning.

Årets HMS-seminar ble (i motsetning til tidligere møter) holdt på engelsk, noe som ble svært godt mottatt. Kommunikasjon var også tema i gruppearbeidet. I plenumsdiskusjonen kom det forslag fra Silke Appel om at alle disputaser burde holdes på engelsk. Rebecca Cox etterlyste skikkelig oversettelse av K2-nytt til engelsk – hun har av og til måttet konsultere den norske oversettelsen for å forstå den engelske… Alle var imidlertid enige om at K2-nytt gjør god nytte for seg, og den blir lest av de fleste. Forbedret «layout» og ikke minst utgivelse tidligere ble etterlyst.

Dernest ble møteplasser diskutert. Fellessamlinger som K1/K2-seminarene og HMS-seminaret ble løftet fram som gode møter og arenaer der en kan treffe kollegaer til en uformell prat, men arrangementene har tidvis dårlig oppmøte. Vinservering ble framsatt som et mulig trekkplaster – de skal visstnok fungere i Danmark. Av mer spesielle fora er «Faculty lunch» igangsatt. Teknikerforum vil også gjenoppstå, er planen. Ledelsen vil oppsummere alle innspill og vil satse på å gjennomføre mange av dem.

Forøvrig ble 2 viktige saker presentert av HMS-avdelingen, ny portal for rapportering av uønskede hendelser og nytt verktøy for risikovurdering. Disse potensielt svært tørre temaene ble elegant og inspirerende presentert av Johannesen med innlagt Kohoot quiz, og Bjørn Arild Petersen fra Geofysisk institutt.

Det ble også tid til gode pauser, Godt Brød til lunch, kulturelle innslag og Linda Eide I fri dressur over temaet “Ekte begeistring er ingen spøk”. Alt i alt ble dagen svært vellykket, med innlagt brannøvelse, alt mesterlig regissert av Irene, Ingvild og Julie. Dere som ikke kom, gikk glipp av noe!

Til slutt, la seminaret bli en påminnelse om at vi alle har ansvar for HMS. God helg.

Eystein

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *