Daglige arkiver: 21. august 2015

Vel overstått sommer!

Per BakkeVel overstått sommer! Jeg håper folk har fått anledning til å lade batteriene og er klare til ny frisk i høst. Siden sist har instituttet fått ny administrasjonssjef, Julie Stavnes. Hun kommer fra oljeindustrien, og vil kunne se på instituttadministrasjonen med friske øyne. En nærmere presentasjon av henne finnes annet sted i dette nummer. Eva Gerdts har gitt seg som studieleder etter en kjempeinnsats over flere år, og erstattes av Jone Trovik fra gyn/obs miljøet.

I høst er det flere viktige saker for instituttet. Den nåværende strategiplanen for K2 utløper i år. Vi må evaluere i hvor stor grad vi har nådd de målene vi satte og ikke minst utarbeide en ny. K2- organisasjonen vil bli justert. Implementeringen av den nye studieplanen i medisin skal gjennomføres. Satsingen på søknader til eksterne prosjekter må stimuleres. Ikke minst er den stramme økonomien et tema. Der kan jeg melde at K2-økonomien er i bedring. Disse og flere saker kommer jeg tilbake til etter hvert.
Per

K2 med artikkel i NEJM

Simon E. Nitter DankelSimon Dankel (bildet), Christine Haugen, Gunnar Mellgren og andre ved K2/Hormonlaboratoriet har delteke i ein studie som vart publisert i New England Journal of Medicine onsdag kveld.
Studien beskriv korleis ein vanleg genetisk fedme-variant i FTO-genområdet endrar energiforbruket direkte i feittceller, og kva genar og protein som er involvert i denne nye mekanismen. Med FTO-varianten som eksempel, presenterer studien nye omfattande strategiar for å utforske og forstå mekanismane rundt regulatoriske genetiske variantar i ikkje-kodande DNA, som gir håp om å finne ei rekke nye mål for persontilpassa behandling av vanlege sjukdomar i tiåra som kjem.

Foto: Jørgen Barth

Lærlinger i ekspedisjonen

Ingvild redigertK2 administrasjonen har fått ny lærling!  Ingvild Lekven Jonsvoll overtar stafettpinnen etter Klaus og Lars i ekspedisjonen i Laboratoriebygget. Vi ønsker Ingvild hjertelig velkommen.

Samtidig gratulerer vi Klaus og Lars med bestått fagprøve i kontorfaget i dag.  Lykke til videre på studier og folkehøyskole og tusen takk for flott innsats og utsøkt service.Lars og Klaus redigert