Daglige arkiver: 17. august 2015

Disputas Uke 35

Hege ClemmHege Synnøve Havstad Clemm disputerer for Ph.d. graden Fredag 28. August 2015
Prøveforelesning:  Fredag 28. August 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Barn med astma bronkiale – utfordringer i idrett og kroppsøving”
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 28. August 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Exercise capacity after extremely preterm birth. Development from childhood to adulthood”
1. Opponent: Professor Kai-Håkon Carlsen, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Professor Sigurd Loe Steinshamn, NTNU, Trondheim

Pressemelding

Disputas Uke 35

OterhalsKjersti Oterhals disputerer for Ph.d. graden Torsdag 27. August 2015
Prøveforelesning:  Torsdag 27. August 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Brukermedvirkning som strategi for å bedre utkommet ved hjertekirurgi”
Sted: Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Torsdag 27. August 2015, kl.12:30
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Patient-reported outcomes in patients with aortic stenosis with and without aortic valve replacement”
1. Opponent:Professor Eva Brink, Institutionen för omvårdnad, hålsa och kultur, Högskolan Väst, Sverige
2. Opponent :Professor Rolf Busund, Norges arktiske universitet, Tromsø

Pressemelding