Daglige arkiver: 12. juni 2015

Undervisningsdagen

Per BakkeI år vil undervisningsdagen arrangeres sammen med K1. Den vil bli delt i to halve dager, frem til lunsj den 1/10 og 14/10. Dette fordi den skal tilpasses både K1 og K2 sitt program samt at det den 14/10 kommer folk fra de andre medisinske skolene i Norge for å informere om hvordan man der kjører E-læring. Digital eksamen kommer til å bli innført og hvordan skal vi håndtere det? Et annet hovedfokus i programmet er den nye studieplanen i medisin som vil affisere alle lærerne på instituttet. Et av flere sentrale tema i den nye planen er hvilke ferdighetskrav vi skal stille til studentene og ikke minst hvordan vi skal håndheve dem. Her er mye å snakke om. Takk til komiteen som fra K2 sin side har bestått av Harald Wiker og Torbjørn Jonung. De har satt opp et meget aktuelt program.

Deltakelse er obligatorisk for lærere i hovedstilling. Sett av tidspunktene allerede nå!

Per