Stikkordarkiv: 24/2015

Undervisningsdagen

Per BakkeI år vil undervisningsdagen arrangeres sammen med K1. Den vil bli delt i to halve dager, frem til lunsj den 1/10 og 14/10. Dette fordi den skal tilpasses både K1 og K2 sitt program samt at det den 14/10 kommer folk fra de andre medisinske skolene i Norge for å informere om hvordan man der kjører E-læring. Digital eksamen kommer til å bli innført og hvordan skal vi håndtere det? Et annet hovedfokus i programmet er den nye studieplanen i medisin som vil affisere alle lærerne på instituttet. Et av flere sentrale tema i den nye planen er hvilke ferdighetskrav vi skal stille til studentene og ikke minst hvordan vi skal håndheve dem. Her er mye å snakke om. Takk til komiteen som fra K2 sin side har bestått av Harald Wiker og Torbjørn Jonung. De har satt opp et meget aktuelt program.

Deltakelse er obligatorisk for lærere i hovedstilling. Sett av tidspunktene allerede nå!

Per

 

Warning !! Info om oppstart.

Advarsel skiltMandag 15. juni starter Bolseth glass jobben med utskifting av vinduer i 9., 8. og 7. etasje: De starter med den halvdelen av fasaden som er på Vivarie-siden av bygget !!!!!!  
De vil starte arbeidet fra riggområdet («oppe-  bak vivariet»), og starter først med demontering av samtlige SHED- gardiner (de utvendige grå) i denne halvdelen av 7., 8. og 9. etasje !! I praksis vil det si at dere kommer til å få litt problemer dersom solen (mot formodning) skulle «dukke opp» i kommende 14.-dagers periode. Da har dere ingen annen solskjerming i de tre etasjene enn eventuelle «løse innvendige» persienner.
Selve glassutskiftingen begynner rundt 18.06. i samme område, og vil ta vel èn uke. Deretter blir SHED-gardinene remontert, og man fortsetter på neste halvdel av bygget i 7., 8., og 9. etasje med samme fremgangsmåte.
Ved utskiftning blir hele vinduene løftet ut, og kontorene blir helt åpne en stund.Dette medfører at alle må rydde vekk ting som står i vinduspostene. Løse papirer i hyller og på kontorpulter må også ryddes vekk, slik at disse ikke blåser vekk når vinduene fjernes.
Kontaktpersoner ved UiB er Irene Hjelmaas eller Siv Eggereide.

Disputas Uke 25

lauvsnesMaria Boge Lauvsnes disputerer for Ph.d. graden Torsdag 18. juni 2015
Prøveforelesning:  Torsdag 18. Juni 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The role of auto-antibodies as disease markes and pathogenic factors in diseases of the central nervous system”
Sted: Aula 2 etg. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Disputas: Torsdag 18. Juni 2015, kl.10.30
Sted: Aula 2 etg. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Cognitive dysfunction in autoimmune diseases”
1. Opponent: Professor Ingrid Agartz, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Professor Trygve Holmøy, Universitetet i Oslo

Pressemelding