Daglige arkiver: 19. juni 2015

God Sommer!

DPer Bakkeet stunder mot sommer og dette blir siste K2Nytt før ferien. Det har vært et hektisk halv-år. På forskningsfronten skal det trekkes frem at K2 siden 2014 er det instituttet på UìB med flest EU- søknader, 24 i tallet, hvorav 5 hittil har fått tilslag og 1 av dem er et koordinatorprosjekt, det eneste på UiB. Fortsatt avventer vi resultatet på 11 av søknadene Det viser at det nytter å søke EU.

På undervisningssiden har arbeidet med ny studieplan i medisin vært sentralt. Her er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Det skal også nevnes at farmasistudiet har jobbet med å få på plass undervisning i galenisk farmasi, som starter til høsten.

Økonomisk er det stramt, men vi holder budsjettet og det er en realistisk plan om å betale ned gjelden vår på ca kr 3 millioner i løpet av noen år.

Stikkord for viktige saker til høsten er ny organisering av K2, arbeid med ny strategi for instituttet, samt ikke minst den nye studieplan i tillegg til fokus på eksterne forskningsmidler. Men nå er det en velfortjent ferie om hjørnet. Takk for innsatsen alle sammen og God Sommer!

Per    

Disputas Uke 26

Catalin KoroCatalin Koro disputerer for Ph.d. graden Torsdag 25. juni 2015
Prøveforelesning:  Torsdag 25. Juni 2015, kl.14.15
Oppgitt emne: “Autoimmune diseases and novel immunotherapy”
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 26. Juni 2015, kl.09.15
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Carbamylation as a modulator of the immune response”
1. Opponent: Associate Professor Tulay Lindberg, Karolinska Universitetet, Huddinge, Sverige
2. Opponent : Posdoctor Tomasz Kantyka, Jagiellonian Univerity, Krakow, Polen

Pressemelding