Daglige arkiver: 10. juni 2015

Disputas Uke 25

lauvsnesMaria Boge Lauvsnes disputerer for Ph.d. graden Torsdag 18. juni 2015
Prøveforelesning:  Torsdag 18. Juni 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The role of auto-antibodies as disease markes and pathogenic factors in diseases of the central nervous system”
Sted: Aula 2 etg. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Disputas: Torsdag 18. Juni 2015, kl.10.30
Sted: Aula 2 etg. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Cognitive dysfunction in autoimmune diseases”
1. Opponent: Professor Ingrid Agartz, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Professor Trygve Holmøy, Universitetet i Oslo

Pressemelding