Utlysning av Olav Thon-stiftelsens nasjonale faglige priser innen naturvitenskap og medisin 2016

Olav Thon-stiftelsen har lyst ut sine nasjonale faglige priser for 2016. Det deles ut inntil 10
priser pålydende kr. 500.000 til:
1. Vitenskapelig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger (inkludert bistillinger)
som yter fremragende undervisning. Prisen er personlig.
2. Forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap som bringes aktivt inn i
utdanningen som et element i studentaktiv forskning. Det kan gis støtte over flere år,
dersom fremdrift kan dokumenteres.
For detaljer rundt nominasjonsprosessen, se vedlagte utlysning. Det gjøres oppmerksom på at stiftelsen har bedt om fortrolighet rundt navn på nominerte.
Frist for å melde inn nominasjoner og tilhørende dokumentasjon til fakultetet er onsdag 5.
august 2015. UiB sender samlet nominasjoner til stiftelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *