Ferieregistrering

Vi minner om at frist for ferieregistrering for sommeren 2015 er 1. april. Ferien skal registreres i Paga.

I henhold til Ferieloven har arbeidstaker PLIKT til å avvikle ferie, og det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at full ferie avvikles innen det enkelte ferieår (Ferielovens §5 nr. 1).

Ferieloven §6 nr. 1: Arbeidsgiver har drøftingsplikt mht. fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister. Dersom partene ikke blir enige, er det arbeidsgiveren som bestemmer tiden for ferien.

Stipendiater, postdoktorer og øvrig midlertidig tilsatte som skal slutte i sin stilling i løpet av inneværende år, skal avvikle mest mulig av sin ferie før de slutter.

Hvordan legge inn ferie:
1. Logg inn i Paga
2. Trykk Oppgaver, Nytt Skjema, Ferie.
3. Trykk på Legg til og velg Avviklet/registrert ferie (210).
4. Legg inn Dato og trykk så på Lagre.
5. For å legge til flere datoer, gjenta steg 3 og 4.
6. Legg inn Merknad om at ferien er godkjent av nærmeste leder.
7. Send så inn skjemaet til godkjenning.

OBS! Tid for uttak av ferie skal være avklart med nærmeste overordnete før ferien registreres i PAGA.

Kontakt personalkonsulent Elin Myhrvold Riple dersom du har spørsmål, på e-post eller tlf 55972954

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *