De bibelske prinsipper

Eystein 2Evangelisten Matteus forteller lignelsen om en herre som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: En ga en fem talenter, en annen to og en tredje én talent etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. Han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.

Etter en tid kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Både han som hadde fått 5 og han som hadde fått 2 talenter og som hadde doblet beløpet gjennom investeringer fikk ros og tillitt videre. Han som ingenting gjorde med sin talent fikk den fratatt; den ble gitt til han som nå hadde 10 talenter.

Vi har denne uken behandlet søknadene om smådriftsmidler. Intensjonen var at grupper med lite ressurser her skulle få en mulighet til å søke midler for å komme i gang eller komme videre med sine prosjekter. Veldig få søkte og det meste av tildelingen gikk til forskningsgrupper som fra før har svært god finansiering. Dette overrasker.

Man kan ikke klage på små ressurser hvis man ikke søker der det er mulig å få!. Jeg håper denne muligheten utnyttes bedre av målgruppen neste år.

Eystein Husebye
Instituttleder

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *