Daglige arkiver: 25. april 2014

Slik kommer du igang med E-læring

Eva GerdtsDet er behov for å ta i bruk nye, studentaktiviserende læringsmetoder. Dette blir hovedtema på årets Eksamens og undervisningsseminar som arrangeres onsdag 17.09.14 på Hotel Terminus. Husk å reservere dagen allerede nå!!

De medisinske fakultetene samarbeider om nasjonal platform for       e-læringsressurser. Harald Wiker er vår kontaktperson for utvikling av e-læringsressurser både i DIGUiB og mot den nasjonale e-læringsplatformen. Som et startpunkt anbefales alle undervisere å kontakte IT avdelingen på brita og søke om tilgang til programmet Camtasia Relay. Med programmet kan du lage video-opptak til   e-læring på din egen PC. Visedekan for utdanning, Arne Tjølsen, har laget en brukerveiledning.

Lykke til!

Eva

Disputas uke 18

Lara A. Aqrawi disputerer for Ph.D graden onsdag 30. april 2014.
Prøveforelesning: Tirsdag 29. april 2014 kl. 14:15
Oppgitt emne: «B cells in the immunopathological context of Sjögren’s syndrome»
Disputas: Onsdag 30. april 2014 kl. 10:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “B cell specificity and pattern in primary Sjögren’s syndrome – studies in humans and a murine model”
1. opponent: Professor Jacques-Olivier Pers, Universitetet i Brest, Frankrike
2. opponent: Førsteamanuensis Per Eriksson, Universitetet i Linköping, Sverige
Pressemelding