Daglige arkiver: 4. april 2014

Ukens leder

Roland Jonsson

Vitenskaplig publisering, fagråd og nominering til nivå 1 og 2

Som dere allerede kjenner til så krediteres institusjoner (for eksempel UiB) for vitenskapelige publikasjoner som er forfattet av personer som oppgir tilknytning til enheten på utgivertidspunktet (gjennom forfatteradresser oppgitt i publikasjonen). Enhetene blir kreditert etter andelen av publikasjonens forfattere som tilhører enheten. Dette kalles forfatterandeler. Derfor er det viktig at adresser etc. er korrekt i Cristin og her hviler ansvaret på den enkelte institusjon (les også forsker).

De nasjonale målesystemene for vitenskapelige publikasjoner er basert på en nivåinndeling av vitenskapelige tidsskrifter ut i fra en vurdering av kvaliteten på tidsskriftene. Formålet med en kvalitetsinndeling av tidsskrifter er å stimulere til høy kvalitet ved publisering av vitenskapelige artikler. Når kanalen ligger på nivå 1 eller 2 betyr dette at de er godkjente, der nivå 2 er kanaler med høyere internasjonal prestisje (ca. 20% av alle tidskrifter innen respektive fag).

NSD saksforbereder kanaler på nivå 1, mens det er UHRs Publiseringsutvalg som koordinerer plassering av kanaler på nivå 2. Dette gjøres etter innspill fra UHRs mange nasjonale fagråd. De nasjonale fagråden finner du her.

Alle tidsskrifter kan søkes opp i kanalregisteret hos NSD.

For å finne ut hvor “dine” tidskrifter ligger så kan du gå inn på side 4 og 5 i følgende brev. Dette ble utsendt i samband med nomineringsprosess sist høst 2013. Her ligger det lenker til alle tidsskriftene i medisin, sortert på faggruppe. Merk at endringer som ble gjort i høst ikke vil være oppdatert i dette brevet (som kom før nomineringen).

Ønsker du å foreslå endringer i nivå 1 resp. 2 i ditt fagområde så kan du ta kontakt med fagrådet eller vende deg til NSD som har ansvar for å administrere sentrale tjenester for dokumentasjonssystemet, blant annet registrene for autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag):

Tidsfrist for forslag til nye kanaler for rapporteringsåret 2014 er 30. november.

Roland

Til orientering til fagmiljø som ønsker å søke MSC-ITN med frist 9 april 2014

I motsetning til i de fleste andre prosjekttyper i Horizon2020, kan man ikke søke om å få dekket faktiske lønnskostnader gjennom disse “training networks”. I stedet bevilges et fast beløp til lønn. Differansen mellom utbetaling fra prosjektet og faktiske lønnskostnader for en PhD som ansettes ved UiB, utgjør omtrentlig 200.000 NOK/år. Denne differansen har man tidligere kunnet få dekket gjennom NFRs toppfinansiering av Marie Curie kandidater i form av den såkalte IS-TOPP ordningen. Det ligger nå an til at IS-TOPP finansieringsordningen blir avviklet i Horison2020.

Ledelsen ønsker at UiBs miljøer skal søke, og derfor garanterer UiB sentralt for disse kostnadene – dersom ordningen i forskningsrådet faller bort.

For mer informasjon.

Æresalumn

alum

UiB skal for første gang utnevne en “æresalumn”, og inviterer alle studenter og tilsatte til å nominere kandidater.

Kriterium:
– Kandidaten må ha utdanning fra UiB (studiepoeng).
– Kandidaten må ha gjort en ekstraordinær innsats for Universitetet i Bergen, fakultetene, institutt eller sentre, eller innenfor sitt fagområde/arbeidsfelt.

Nominering:
– Forslag til kandidat(er) kan sendes til alumni@uib.no
– Innsendingsfrist: 9. april.
– Studentene vil bli informerte om muligheten til å nominere kandidater via Mi side.

For mer informasjon.
Tildelingen vil skje på Alumnusdagene ved UiB 10. mai 2014.

Oversikt over endringer i FRIMEDBIO siden 2013

  • Endring for prosjektledere som har FRIPRO-prosjekter over tre år. De kan søke om midler til et nytt prosjekt når det har pågått i tre år, selv om prosjektet ikke er ferdig.
  • Endringer for Unge forskertalenter og Personlig postdoktorstipend
    • For Unge forskertalenter er det fra i år krav om at det skal være gått minst to år siden godkjent disputas.
    • For Personlig postdoktorstipend innføres det et krav om utenlandsopphold på mellom tre og tolv måneder.
  • Fra i år er opprettet et eget mobilitetsstipend for yngre forskere under FRIPRO. Stipendet er treårig. De to første årene skal være ved en institusjon i utlandet og det tredje året i Norge. Stipendene er åpne for søkere fra alle fag.

Søknadsfristen er 21. mai.

Mer info om FRIPRO her, selve utlysningen blir aktiv fra 9/4.
Mer om Frimedbio.

Valg i gruppe B til instituttråd 2014

Instituttene må gjennomføre valg av representanter fra gruppe B (undervisnings- og forskerstillinger) til instituttrådene. Valget vil foregå 8.-13. mai 2014. Frist for innsending av forslag til kandidater til instituttrådet er 23. april. Innsendte forslag må signeres av  minst 3 stemmeberettigede personer i gruppe B.  Send forslag til irene.hjelmaas@k2.uib.no

Klikk her for mer informasjon.

Valg gruppe B

Disputaser uke 11

cecilie_caspersenCecilie Caspersen disputerer for Ph.D graden torsdag 10. april 2014.
Prøveforelesning: Torsdag 10. april  2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: «Påvisning av inflammasjon i luftveiene – metoder og betydning i klinikk og idrett»
Disputas: Torsdag 10. april 2014  kl. 12:15
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Oxygen concentration in inhaled gas and nitric oxide concentration in exhaled gas”
1. opponent: Forsker Jonny Hisdal, Universitetet i Oslo
2. opponent: Overlege Anne Kristin Møller Fell, Sykehuset Telemark
Oppslag og Pressemelding

lolandKjetil Halvorsen Løland disputerer for Ph.D graden onsdag 9. april 2014.
Prøveforelesning: Onsdag 9. april  2014 kl. 09:00
Oppgitt emne: ”Revaskularisering av hjertesviktspasienter?”
Disputas: Onsdag 9. april 2014  kl. 10:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: ”Folic acid supplementation and biomarkers of progression of sub-clinical coronary atherosclerosis in patients with stable angina pectoris – A WENBIT sub-study based on coronary angiography and intravascular ultrasound”
1. opponent: Professor David Erlinge, Universitetet i Lund, Sverige
2. opponent: MD/Ph.d. Torfi Fjalar Jónasson, Læknasetrid Medical Center, Reykjavik, Island
Oppslag og Pressemelding