Til orientering til fagmiljø som ønsker å søke MSC-ITN med frist 9 april 2014

I motsetning til i de fleste andre prosjekttyper i Horizon2020, kan man ikke søke om å få dekket faktiske lønnskostnader gjennom disse “training networks”. I stedet bevilges et fast beløp til lønn. Differansen mellom utbetaling fra prosjektet og faktiske lønnskostnader for en PhD som ansettes ved UiB, utgjør omtrentlig 200.000 NOK/år. Denne differansen har man tidligere kunnet få dekket gjennom NFRs toppfinansiering av Marie Curie kandidater i form av den såkalte IS-TOPP ordningen. Det ligger nå an til at IS-TOPP finansieringsordningen blir avviklet i Horison2020.

Ledelsen ønsker at UiBs miljøer skal søke, og derfor garanterer UiB sentralt for disse kostnadene – dersom ordningen i forskningsrådet faller bort.

For mer informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *