Ukens leder

Roland Jonsson

Vitenskaplig publisering, fagråd og nominering til nivå 1 og 2

Som dere allerede kjenner til så krediteres institusjoner (for eksempel UiB) for vitenskapelige publikasjoner som er forfattet av personer som oppgir tilknytning til enheten på utgivertidspunktet (gjennom forfatteradresser oppgitt i publikasjonen). Enhetene blir kreditert etter andelen av publikasjonens forfattere som tilhører enheten. Dette kalles forfatterandeler. Derfor er det viktig at adresser etc. er korrekt i Cristin og her hviler ansvaret på den enkelte institusjon (les også forsker).

De nasjonale målesystemene for vitenskapelige publikasjoner er basert på en nivåinndeling av vitenskapelige tidsskrifter ut i fra en vurdering av kvaliteten på tidsskriftene. Formålet med en kvalitetsinndeling av tidsskrifter er å stimulere til høy kvalitet ved publisering av vitenskapelige artikler. Når kanalen ligger på nivå 1 eller 2 betyr dette at de er godkjente, der nivå 2 er kanaler med høyere internasjonal prestisje (ca. 20% av alle tidskrifter innen respektive fag).

NSD saksforbereder kanaler på nivå 1, mens det er UHRs Publiseringsutvalg som koordinerer plassering av kanaler på nivå 2. Dette gjøres etter innspill fra UHRs mange nasjonale fagråd. De nasjonale fagråden finner du her.

Alle tidsskrifter kan søkes opp i kanalregisteret hos NSD.

For å finne ut hvor “dine” tidskrifter ligger så kan du gå inn på side 4 og 5 i følgende brev. Dette ble utsendt i samband med nomineringsprosess sist høst 2013. Her ligger det lenker til alle tidsskriftene i medisin, sortert på faggruppe. Merk at endringer som ble gjort i høst ikke vil være oppdatert i dette brevet (som kom før nomineringen).

Ønsker du å foreslå endringer i nivå 1 resp. 2 i ditt fagområde så kan du ta kontakt med fagrådet eller vende deg til NSD som har ansvar for å administrere sentrale tjenester for dokumentasjonssystemet, blant annet registrene for autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag):

Tidsfrist for forslag til nye kanaler for rapporteringsåret 2014 er 30. november.

Roland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *