Daglige arkiver: 12. desember 2013

Disputas Liv Gransmo

produktbilde_Gansmo_Liv_Beathe_P

Liv Beathe Gransmo disputerer  for Ph.D graden fredag 20. desember 2013.
Prøveforelesning: Torsdag 19. desember  2013 kl. 12:15
Oppgitt emne:  “Importance of normal genetic variation for breast cancer risk, prognosis and therapy”
Disputas: Fredag 20. desember 2013  kl. 08:15
Sted:      Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:          “MDM2 polymorphisms: The impact of four promoter variants on cancer risk”
1. opponent:        Seniorforsker, ph.d. Shan Zienolddiny, Statens arbeidsmilj0institutt, Oslo
2. opponent:        Forsker, ph.d. Anita Langer0d, Radiumhospitalet, Oslo
3. medlem av komiteen:  Førsteamanuensis, ph.d. Maria C. Enger, Universitetet i Bergen
Disputasen blir ledet av professor Asbjørn Svardal
Apent for alle interesserte
Veileder : Per Eystein Lønning

COST: Nye europeiske forskernettverk – biomedisin/helse

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa er medlemmer.  En viktig oppgave for COST er å fremme forskningssamarbeid gjennom vitenskapelige nettverk («Cost-aksjoner»).  Klikk her for mer informasjon .  Øvrige nyttige lenker:  Nye Cost-aksjoner november 2013 BMBS  , søknadsskjema (Word-vedlegg)