Daglige arkiver: 4. desember 2013

EØS midler – Hva er inne for meg og er det relevant til Horizon 2020?

Giverlandene (Donor States) Norge, Island og Liechtenstein har nå lyst ut forskningssamarbeidsprogrammer med 2 europeiske land: Romania og Tsjekkia; utlysningene for Ungarn og Latvia kommer snart. Forskningsprosjekter innenfor prioriterte områder, f.eks. Helse og matsikkerhet, også gjerne tverrfaglige, blir støttet inntil 3 år.

Les videre