Daglige arkiver: 6. desember 2013

Ukens leder

Per Bakke

ForskerlinjestudenteneOpptak.jpg

Den 15nde desember er det frist for å melde inn prosjekter til forskerlinjen for kull 13. Prosjektene bør legges opp slik at de kan munne ut i en PhD.   Forskerlinjestudentene representerer en viktig resurs. De er unge og entusiastiske, men har begrenset medisinsk utdanning. Prosjektenes utforming bør legges opp etter dette. Så langt har vel 70% av forskerlinjestudentene fortsatt med prosjektene etter endt cand. med. utdanning. Det å få en forskerlinjestudent tilknyttet forskningsgruppen, er derfor en god mulighet til å skaffe en stipendiat på lengre sikt. Det er også tilknyttet driftsmidler til forskerlinjestudentene. Tilbakemelding fra miljøer som har satset på forskerlinjestudenter er nesten utelukkende positive.

Nærmere informasjon om søknadene finnes her. Det oppfordres med dette til at dere vurderer å melde inn prosjekter til forskerlinjen.

Per

Arbeidstid i jul/romjul

Arbeidstakere i alle stillingsgrupper ved UiB kan etter avtale med arbeidsleder ta fri enten julaften eller nyttårsaften, samt en dag i romjulen, så fremt tjenesten tillater det. Dette er i tillegg til helligdagene (1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag).

Julaften og nyttårsaften er det arbeidstid fram til kl. 12:00

De øvrige dager i romjulen gjelder den alminnelige arbeidstiden ved UiB.