Daglige arkiver: 24. november 2023

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Tiden flyr, og det er ikke så lenge igjen til jul! I tillegg til alle eksamener som foregår nå betyr det også at det ikke er så lenge igjen til fristen av NFR evalueringen. Jeg minner på at selv om din forskningsgruppe ikke skal vurderes separat så blir K2 evaluert i sin helhet, slik at websidene til alle forskningsgruppene skal være oppdaterte. Og som jeg skrev allerede for noen uker siden, burde ALLE oppdatere sine personlige sider, og husk å inkludere et bilde.

Og så vil jeg gjerne minne dere på at fristen til å sende inn nominasjoner til fakultetets arbeidsmiljøpris er 8. desember. Har du en kollega som gjør en ekstra innsats for arbeidsmiljøet? Ikke bare med tanke på HMS men også trivsel, inkludering og «vi»-følelsen? Ikke nøl med å foreslå vedkommende til prisen! Skjemaet finnes her.

Ha en riktig god helg!

Frukostseminar om KI-satsinga med Forskingsrådets rådgivande ekspertgruppe

Den rådgivande ekspertgruppa leverte sitt innspel til KI-satsinga 15. november. I dette frukostmøtet vil ekspertgruppa presentere anbefalingane.

For tida arbeider vi med å forme ut planar for korleis vi best kan lyse ut 1 milliard kroner til forsking på kunstig intelligens.

Tidlegare i haust inviterte vi difor alle interesserte til å kome med innspel til dette arbeidet. Totalt kom det inn over 110 skriftlege innspel.

I samband med arbeidet vart det oppnevnt ei eiga rådgivande ekspertgruppe. Den rådgivande ekspertgruppa leverte sitt innspel til KI-satsinga 15. november.

I dette frukostmøtet vil ekspertgruppa presentere deira anbefalingar.

Seminaret er digitalt og finn stad 30. nov kl 08:30 – 09:15

Meld deg på her https://forskningsradet.pameldingssystem.no/frukostseminar-ki-satsinga