Daglige arkiver: 16. november 2023

CCBIO Junior Scientist Symposium, December 6, 2023.

We are happy to invite you all to the CCBIO Junior Scientist Symposium, December 6, 2023. This seminar series is a perfect place to meet and interact with other young scientists. We anticipate lively and interesting discussion also this time. We are looking forward to the keynote lecture by CCBIO Professor Dana Costea, who will share her story about how and why she ended up in cancer research. The program spans several exiting topics including preclinical development of new therapeutics in mantle cell lymphoma, the link between salivary gland manifestation and renal disease in Sjøgren’s Syndrome and how brain-blood derived exosomes may act as biomarkers in multiple sclerosis (MS). A novel tool for spatial analyses of the tumor microenvironment will also be presented.

Please register within December 4th at 11.00.

When: December 6, 2023, at 09.00-13.00

Where: Auditorium B302, Sentralblokka, Haukeland University Hospital 3rd floor, Bergen

Registration: on this link

Open to both junior and senior researchers as well as students. The symposium series is open, but also part of the CCBIO Research School under the code CCBIO901, and participation is eligible for ECTS.

 

Program:

09.00-09.15: Introduction

09.15-10.00: “My Path in the World of Cancer Research” Keynote lecture by Professor Daniela Costea

10.00-10.20: Coffee break

10.20-10.45: “Preclinical development of novel therapeutics in Mantle Cell Lymphoma” by May Eriksen Gjerstad

10.45-11.10: “Sjögren’s syndrome- Assessment of salivary gland manifestations and their association with renal disease” by Hanne Borge

11.10-12:00 Lunch (free of charge, register within December 4th at 11.00)

12:00-12:25: “Brain-derived blood exosomes – a potential for new biomarkers in multiple sclerosis: Pilot study results from relapsing MS patients under anti-CD20 therapy” by Sam Anandhan

12:25-12:50: “Spatial analysis of the cancer tissue microenvironment using mass cytometry imaging technologies” Rezvan Ehsani

12:50-13:00: Concluding remarks

Mari Kyllesø Halle and Vladan Milosevic are coordinators of the junior seminars and are planning and chairing these meetings. Any questions can be addressed to them.

Medisinsk ferdighetssenter tildelt den prestisjefylte Læringsmiljøprisen for 2023.

Prisen ble delt ut på ferdighetssenterets ‘Åpen dag’ mandag 13. november og overrekt leder for senteret, Bernt Aarli, av prorektor Pinar Heggernes og læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet Lars Jacob Ruland.

Senteret gjør seg bemerket ved sin innsats og engasjement for å skape et godt læringsmiljø.

Vi gratulerer med velfortjent pris!

– Slapp alt jeg hadde i hendene og jublet | Aktuelt | UiB

UiBs søknadsportal for fond og legater er nå åpen

I UiBs søknadsportal gis en oversikt over ulike stiftelser det er mulig å søke om midler fra. Dette er stiftelser som har forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen som sine vedtektsfestede formål.

Målgruppen er ansatte, stipendiater, postdoktorer og studenter ved UiB, og noen av stiftelsene gir også anledning for eksterne å søke midler. Hvem som kan søke fremkommer ved å se på den enkelte stiftelse i portalen.

I søknadsportalen er det også mulig å filtrere etter hvilken søkergruppe (ansatt, student, stipendiat etc.) og/eller hvilket fagområde man tilhører, så vil aktuelle stiftelser vises.

Generell søknadsfrist er 12. januar 2024.

Merk at Astri og Edvard Riisøens legat ikke inngår i søknadsportalen enda, men vil bli lagt til snarlig. Legatet deler ut midler til forskning av hjerte- og karsykdommer, samt andre uutforskede sykdommer, f.eks. kreft og revmatiske lidelser. 

Se også fakultetets nettside som omhandler fond og legater. Denne siden vil bli oppdatert dersom det lyses ut midler fra stiftelser som ikke inngår i UiBs søknadsportal.

Aarhus Institute of Advanced Studies Fellowships

This is an excellent opportunity for curiosity-driven, talented researchers from all over the world and within all research disciplines

Up to 10 fellowships are available for curiosity-driven, talented researchers from all over the world and within all research disciplines. The new AIAS-AUFF Fellowships have a duration of 23 months, starting on 1 September 2024.

As a fellow you will benefit from the international and multidisciplinary environment at AIAS that brings researchers together across disciplines, academic seniority and borders in a thriving and creative house.

Eligibility

  • applicants must hold a Ph.D.-degree and a minimum of two and up to ten years of experience
  • researchers are eligible for application if they have not resided in Denmark in more than 12 monthswithin the last two years prior to the application deadline 1 February 2024

https://aias.au.dk/events/show/artikel/10-individual-fellowships-open-for-application

NFR Innspelsmøte Bergen – Samfunnsoppdrag: Inkludering av barn og unge

5 desember 2023 kl 10-13

Mange barn og unge slit med å bli inkluderte i samfunnet. Ein av ti unge mellom 15-29 år står utanfor utdanning, arbeid og opplæring. Dette har ikkje berre store konsekvensar for den enkelte, men også for samfunnet.

Ansvaret for å inkludere fleire barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv er fordelt over ei rekkje politikkområde, forvaltningsnivå og samfunnsaktørar. No mobiliserer regjeringa breitt for å forme ut eit målretta samfunnsoppdrag som skal føre til kunnskapsbasert politikk til det beste for barn og unge.

Forskingsrådet leiar ei operativ gruppe i dette arbeidet. Gruppa inviterer no til innspelsmøter. Alle som ønskjer å bidra med innspel til samfunnsoppdraget er velkomne til å delta.

I innspelsmøta blir det lagt til rette for diskusjon og idéutveksling, der det overordna målet er å redusere utanforskap blant barn og unge i Noreg. Både enkeltpersonar eller representantar for organisasjonar, verksemder, offentleg sektor, forsking osb. er velkomne til å delta.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/innspillsmote-samfunnsoppdrag-inkludering-unge-bergen/

Cancer researchers can apply for project funding from Foundation Dam/Stiftelsen Dam

Cancer researchers can apply for project funding from Foundation Dam/Stiftelsen Dam. In addition to researcher positions, support for research in line with the purpose of the program can be applied for.

The application is sent to the Norwegian Cancer Society, which mediates applications for funds to Foundation Dam.

The application deadline for sketches is Thursday 1st of February 2024.

We look forward to receiving your application!

Read more in Norwegian https://dam.no/programmer/forskning/utlysning/

Apply for funding in Norwegian https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/#h-utlysninger

Enhet for læring – våren 2024

Enhet for læring har flere kurstilbud for våren 2024 som nå har åpnet for påmelding.

Kursene egner seg for alle som kunne tenke seg påfyll eller inspirasjon, OG de kan alle inngå i kravet om utdanningsfaglig kompetanse for vitenskapelig ansatte (kravet er 200 timer ≈ 8 studiepoeng, for detaljer se her).

Våren 2024 tilbys:

  • MEDDID601: Innføring i  medisinsk didaktikk (5 stp)

I tillegg til gjennomføringen av dette kurset i Bergen planlegger vi i løpet av 2024 egne gjennomføringer i bade Stavanger og Haugesund.

  • MEDPVEIL602: Praksisveiledning (3 stp) OBS: oppstart tidlig i vårsemesteret!
  • MEDTBL601: Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring (2 stp)

Det er ledige plasser på alle kursene.

All info og lenker til påmelding er samlet her: https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/164787/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-v%C3%A5ren-2024

Trenger du hjelp til å lage en pedagogisk mappe har vi laget en åpen ressurs i MittUiB som er tilgjengelig her: https://mitt.uib.no/courses/46939

Join us at Eitri Datathon 2024! 

Are you passionate about AI, healthcare, or both? Do you aspire to understand how data can revolutionize the healthcare industry? Would you like to work closely with leading medical AI experts and clinicians from around the world?

 

At this event, clinicians, data scientists, and social scientists will come together to harness clinical data and apply machine learning to address specific healthcare challenges.

This year, alongside advancing AI in medicine, we will place a special emphasis on addressing biases in health data.

Event Details:

📆 Date: January 7-8, 2024 (with a pre-meeting online on January 5).

📍 Location: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen

For more information and to register, visit:

https://www.eitrilab.no/datathon2024

Don’t miss this opportunity to be part of a transformative healthcare journey!

For inquiries, please, email Torleif at tml@visinnovasjon.no or Maija at maija.slaidina@uib.no.

Click here to join us at Eitri Datathon 2024!