Daglige arkiver: 3. november 2023

Ukens leder

Rutiner ved fravær

I dag blir det bare en kort påminning fra meg. Influensa-tiden står for døren og kommer i tillegg til den pågående runden med covid-19. Det kan føre til fravær med behov for egenmelding og sykemelding. Ved sykdomsfravær vil en minne om rutinene:

  1. Si fra til leder.
  2. Rapporter egenmeldt fravær via selvbetjeningsportalen under «Tid» og «Fraværssøknader.
  3. Hvis du har sykmelding, digitalt eller papir:

– Papir: Del C og D leveres utfylt og signert til leder. Husk å fylle ut egenerklæringsskjema. Enheten må formidle sykmeldingen videre til Serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner.

– Digitalt: Skal sendes til arbeidsgiver via Ditt NAV første fraværsdag. Søknad om sykepenger sendes når du får melding fra NAV.

Mange glemmer å melde fra til nærmeste leder. Men det er altså viktig å huske på!

Ha en riktig god helg!

Pål