Daglige arkiver: 2. juni 2023

Recent publications

 1. The Heart of the Matter: Advocacy in the Cardiovascular Nursing and Allied Professions. A Statement of the Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions (ACNAP).
  Forsyth F, Borregaard B, Norekvål TM, Gibson I.
  Eur J Cardiovasc Nurs. 2023 May 30:zvad053. doi: 10.1093/eurjcn/zvad053.
 2. Association between lipid-A-producing oral bacteria of different potency and fractional exhaled nitric oxide in a Norwegian population-based adult cohort.
  Khomich M, Lin H, Malinovschi A, Brix S, Cestelli L, Peddada S, Johannessen A, Eriksen C, Real FG, Svanes C, Bertelsen RJ.
  J Transl Med. 2023 May 29;21(1):354. doi: 10.1186/s12967-023-04199-z.
 3. Experiences of childbirth care among immigrant and non-immigrant women: a cross-sectional questionnaire study from a hospital in Norway.
  Reppen K, Henriksen L, Schei B, Magnussen EB, Infanti JJ.
  BMC Pregnancy Childbirth. 2023 May 27;23(1):394. doi: 10.1186/s12884-023-05725-z.
 4. Plasma-Metanephrines in Patients with Autoimmune Addison’s Disease with and without Residual Adrenocortical Function.
  Åkerman AK, Sævik ÅB, Thorsby PM, Methlie P, Quinkler M, Jørgensen AP, Höybye C, Debowska AJ, Nedrebø BG, Dahle AL, Carlsen S, Tomkowicz A, Sollid ST, Nermoen I, Grønning K, Dahlqvist P, Grimnes G, Skov J, Finnes T, Wahlberg J, Holte SE, Simunkova K, Kämpe O, Husebye ES, Øksnes M, Bensing S.
  J Clin Med. 2023 May 22;12(10):3602. doi: 10.3390/jcm12103602.
 5. Dominant-negative heterozygous mutations in AIRE confer diverse autoimmune phenotypes.
  Oftedal BE, Assing K, Baris S, Safgren SL, Johansen IS, Jakobsen MA, Babovic-Vuksanovic D, Agre K, Klee EW, Majcic E, Ferré EMN, Schmitt MM, DiMaggio T, Rosen LB, Rahman MO, Chrysis D, Giannakopoulos A, Garcia MT, González-Granado LI, Stanley K, Galant-Swafford J, Suwannarat P, Meyts I, Lionakis MS, Husebye ES.
  iScience. 2023 May 5;26(6):106818. doi: 10.1016/j.isci.2023.106818.
 6. Previous tuberculosis infection associated with increased frequency of asthma and respiratory symptoms in a Nordic-Baltic multicentre population study.
  Gyawali S, López-Cervantes JP, Jõgi NO, Mustafa T, Johannessen A, Janson C, Holm M, Modig L, Cramer C, Gislason T, Svanes C, Shigdel R.
  ERJ Open Res. 2023 May 22;9(3):00011-2023. doi: 10.1183/23120541.00011-2023
 7. Translaryngeal Resistance – A Measurement to Assist Decision Making in Upper Airway Pathology.
  Fretheim-Kelly Z, Clemm HS, Røksund OD, Hilland M, Vollsæter M, Halvorsen T.
  Am J Respir Crit Care Med. 2023 May 23. doi: 10.1164/rccm.202205-0961IM.
 8. The Effect of Biological Treatment on Fatigue in Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Meta-analysis.
  Skjellerudsveen BM, Skoie IM, Dalen I, Grimstad T, Omdal R.
  Drugs. 2023 May 23. doi: 10.1007/s40265-023-01888-3.
 9. The effects of transitioning from immediate release to extended release cysteamine therapy in Norwegian patients with nephropathic cystinosis: a retrospective study.
  Bjerre A, Aase SA, Radtke M, Siva C, Gudmundsdottir H, Forsberg B, Woldseth B, Brackman D.
  Pediatr Nephrol. 2023 May 23. doi: 10.1007/s00467-023-06005-w.
 10. Prospective validation of the prognostic relevance of CD34+CD38- AML stem cell frequency in the HOVON-SAKK132 trial.
  Ngai LL, Hanekamp D, Janssen F, Carbaat-Ham J, Hofland MAMA, Fayed MMHE, Kelder A, Oudshoorn-van Marsbergen L, Scholten WJ, Snel AN, Bachas C, Tettero JM, Breems DA, Fischer T, Gjertsen BT, Griškevičius L, Juliusson G, van de Loosdrecht AA, Maertens JA, Manz MG, Pabst T, Passweg JR, Porkka K, Valk PJM, Gradowska P, Löwenberg B, de Leeuw DC, Janssen JJWM, Ossenkoppele GJ, Cloos J.
  Blood. 2023 May 25;141(21):2657-2661. doi: 10.1182/blood.2022019160.

Åpent debattmøte om NOU 5/23: Kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse (Kvinnehelserapporten)

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner arrangerer debattmøte om hvordan vi skal sikre at moderne kunnskap om kjønnsforskjeller i helse implementeres i utdanning og helsevesen. Møtet er åpent for alle interesserte:

Rapporten pekte på viktige tiltak som må gjennomføres for å sikre at moderne kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og sykdom kommer pasientene til gode. Rapporten er nå på høringsrunde. I den anledning inviterer Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen (UiB) til debatt om hvordan Haukeland Universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved UiB vil følge opp sentrale mangler som er påpekt om at kunnskapen ikke når fram til helsearbeidere og helseprofesjonsstudenter.

Tid: Torsdag 15.06.23 kl. 13-15
Sted: Auditoriet, Bikuben, Haukeland Universitetssykehus

Program:
Møteledere: Eva Gerdts og Marit Sandberg

Professor Christine Meyer, NHH, og Leder av Kvinnehelseutvalget: Kunnskapsbroen – en viktig del av Den store forskjellen

Viseadministrerende direktør Randi-Luise Møgster, Helse-Bergen, Haukeland Universitetssykehus: Hvordan arbeider sykehuset med å etablere systemer for å ivareta et kjønnsperspektiv i beslutningsgrunnlaget på helse- og omsorgsfeltet. (Tiltak 14)

Dekan Per Bakke, Det medisinske fakultet, UiB: Hvordan sikre at oppdatert kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og kjønns betydning for helse innlemmes i nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Hvorfor ikke lede an lokalt? (Tiltak 17)

I panelet: Professor Tone M. Norekvål, viseinstituttstyrer Else Cathrine Lütcherath Rustad, HVL, Rita Tveiten fra Nasjonalforeningen, André Høberg fra Norsk Medisinstudentforening m. fl.

 

Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning

Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember 1983. Styrelder er advokat Erik Keiserud. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til drift av forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Det vil ikke bli gitt midler til lønn eller kongressreiser.

Søknad om støtte sendes på epost til fondets styre v/Grethe Østervold, blix.fond@gmail.com. Søknaden må være sendt senest 25. juni 2023 og må skrives på fastsatt skjema: Søknadsskjema 2023[51]

Søk om postdoktorstipend innen demensforskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Gjennom vårt demensforskningsprogram er det nå anledning til å søke om postdoktorstipend. Søknader sendes inn via vår søknadsportal.

Søknadsfrist: Fredag 1. september 2023 kl. 23.30.

Se her for mer informasjon om vårt demensforskningsprogram.

Utfyllende info om utlysningen her: Call for proposals for Postdoctoral Fellowships Dementia 2024[64]