Disputas – Ole-Thomas Steiro 2. Juni – 2023

Prøveforelesning:      Fredag 02. juni 2023 kl. 10.15

Sted:                              Stort auditorium, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsveien 22

Oppgitt emne:                «The role of CCTA in the management of the patients with suspected acute coronary syndrome»

Foto/ill.: Line Lindanger

Disputas:                    Fredag 02. juni 2023 kl. 12.15

Sted:                              Stort auditorium, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsveien 22

Avhandlingens tittel:      «Identification of acute coronary syndrome in the era of high-sensitivity troponin assay»

  1. opponent: Professor Tomas Jernberg, Karolinska Instituttet, Sverige
  2. opponent: Førsteamanuensis, Maria Rubini Gimenez, Universitetet i Leipzig, Tyskland
  3. medlem av komiteen: Professor Jørn Vegard Sagen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Peter Moritz Schuster

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *