Fremtidens helsevesen

Søknadstype Internasjonale fellesutlysninger
Program Transforming health and care systems (THCS)
Intensjon om å søke 23. mai 2023, 14:00 CEST
Søknadsfrist 13. juni 2023, 14:00 CEST

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Utlysningen har som målsetning å framskaffe den kunnskapen som er nødvendig for å bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester. Gjennom denne kunnskapen har utlysningen ambisjon om å støtte utviklingen av nye og innovative løsninger som kan møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene i dag og i fremtiden.

Utlysningen har også som mål å støtte implementeringen av innovative løsninger på større skala. Gjennom forskning og utvikling som støtter opp rundt implementeringen av eksisterende løsninger har utlysningen som mål å akselerere i helse- og omsorgstjenestene og effektivisere den positive innvirkningen fra forskning og utvikling.

Mer info her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *