Ukens leder

Løypemelding om NFR sin kommende evaluering

NFR har de siste tiår gjennomført to evalueringer av norsk forskning. Nå er en tredje runde i gang. I november startet to av evalueringene opp: biovitenskap og naturvitenskap. I 2023 står de resterende fagene for tur, organisert i to løp: Én evaluering for medisin og helse, EVALMEDHELSE, der Medisinsk fakultet er med, og én for matematikk, IKT og teknologi.

Hovedmålet for evalueringen er å evaluere kvalitet og rammebetingelser for livsvitenskapelig forskning i Norge.

Det legges opp til evaluering av to nivåer: Administrative enheter og forskningsgrupper. De administrative enhetene vil for Medisinsk fakultet være instituttene, altså K2 for vår del. Når det gjelder forskningsgrupper, er det en stor fordel for K2 at vi alt har forskningsgrupper som er definert. NFR har bestemt at minstekravene for en forskningsgruppe skal være at det må minst være fem forskere hvorav minst tre i førstestilling og de må har eksistert i minst tre år. Her er det naturligvis rom for egendefinisjoner. NFR oppgir at det er ikke nødvendig å melde inn alle som er ansatt på et institutt. Det er videre mulig å slå sammen grupper som passer sammen. Inndelingen kan dermed være strategisk og en vil naturligvis rapportere på dem som utmerker seg.

NFR vil opprette en rekke ekspertpaneler som skal rapportere til et mindre antall evalueringskomiteer. Disse rapporterer igjen til en nasjonal rapportkomite.

Evalueringskriteriene er blant annet at forskningen skal ha relevans for samfunnet, være relevant for institusjonelle formål, arbeide for mangfold og likeverd og ha en solid forskningsproduksjon.

Det vil bli mer informasjon om evalueringen på Faculty Lunch som er onsdag 10. mai.

Instituttledelsen vil i samarbeid med miljøene definere forskningsgruppene som skal evalueres. Det skal lages egenevaluering for K2 og for hver forskningsgruppe. Her er det viktig at miljøene selv kommer med forslag til hvilke forskningsgrupper som skal defineres.

NFR vil gjennomføre et webinar 15. mai 14-15. Følg med her for mer informasjon.

Første frist for skjematisk tilbakemelding til fakultetet er 5. juni. Selve evalueringen vil ha en frist medio september.

 

God helg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *