Daglige arkiver: 18. november 2022

Ukens leder

Undervisning er en lagsport

“Noen har snakket sammen!» sier man iblant som om det er et problem. Når vi skal undervise studentene våre, synes jeg tvert imot at vi bør snakke mer sammen.

Nylig var jeg og andre fra ledelsen på K2, K1 og fakultetet, i et møte på SUS med underviserne våre i Stavanger. Først og fremst var det hyggelig å bli bedre kjent med nye og gamle kolleger! Men i tillegg var det nyttig å høre hvordan avstanden kan føles stor til kolleger som underviser i faget andre steder: Det kan føles som om man må løse undervisningsoppgavene på egen hånd. Samtaler med kolleger i Haugesund bekreftet dette. Men også kolleger i Bergen med bistillinger i mindre fag, har rapportert at de føler seg alene om undervisningen; dette dreier seg altså mindre om geografi enn om kommunikasjon og møteplasser.

Det heter seg at hvis du vil gå fort, bør du gå alene – men vil du gå langt, gå sammen med andre. Alle med akademisk stilling på K2 skal tilhøre en undervisningsgruppe som ledes av en UGLE, som oftest også er fagansvarlig. Det forventes at undervisningsgruppen har ett eller flere møter i året, gjerne med åpning for digital deltakelse for de som trenger det. UGLEne og semesterkoordinatorene kan bistå med å skaffe tilgang til MittUiB, der det blant annet står nyttig informasjon om forventede læringsutbytter. Det er fint om vi kan hjelpe hverandre å fange opp de som ikke har følt seg tilknyttet til en undervisningsgruppe. Gjelder dette deg – eller kanskje en kollega? Send en e-post til meg på mette.vesterhus@uib.no , så ordner vi det!

Jeg håper vi kan bli enda flinkere til å snakke sammen om undervisning, både uformelt med ferske kolleger, og i undervisningsgrupper på tvers av emner, studieprogram og undervisningssteder. Slik kan vi samstemme og utvikle undervisningen. For medisinutdanningen pågår arbeid både i prosjektgruppen for Vestlandslegen i Stavanger og i en arbeidsgruppe som ser på endringer for 4.-6. år i Bergen. Vi planlegger samtidig å nedsette en arbeidsgruppe for å gå gjennom all undervisning som K2 er ansvarlig for. Midt i alle endringer bør det være et mål at studentene oppnår de læringsutbyttene vi er enige om og at det faglige miljøet står samlet inne for den faglige vurderingen, uavhengig av enkelundervisere eller undervisningssted.

UGLEne og vise-UGLEne er velkommen til UGLE-møte tirsdag 29. november kl 11.30 (epost kommer).

Masterprosjekt i farmasi 2023/2024

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2023 – vår 2024. Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender det inn via dette skjemaet innen 20. desember 2022.

Les videre

Seminar: Senter for ernæring

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: Patient microbiota modulation by fecal transplantation
Foreleser: W. Florian Fricke, professor, University of Hohenheim, Tyskland
Moderator: Simon Dankel
Tid: Torsdag 1. desember 2022 kl. 14.30-15.30
Sted: Aud. 2, BB-bygget / Zoom

Les videre

Kurs i ekstern finansiering av utviklingsarbeid i utdanningene: UiB Opp 1.12

Har du faglige ambisjoner for et studieprogram du er involvert i? Finansieringsmulighetene er flere enn mange vet. Du er også velkommen til å ta med egne idéer du har lyst til å diskutere.

Tid: 24.01.2023 – 09.00–12.00 – Sted: UiB læringslab, MCB, Lars Hilles gate 30

Påmeldingsfrist: 17.01.2023 – 12.00

https://www.uib.no/boa/158189/uib-opp-112-innf%C3%B8ring-i-eksternfinansiert-utdanning

 

Program:

  1. Velkommen og kort presentasjonsrunde – 15 min

Finansieringsordninger for kvalitetsarbeid i emner og studieprogram,

korte innledninger v/Katrine Moland Hansen, Galo Juarez Austegard og ? (to prosjektleder med støtte fra ulike ordninger) – 60 min

  1. Det vi snakker om når vi snakker om «utviklingsarbeid» og «kvalitetsarbeid»,

korte innledninger v/Cecilie Boge og ? (fra UPED) – 30 min

  1. Idéutvikling, søknadsarbeid og støttefunksjoner,

deling av idéer, erfaringer og skittenrealistiske tips – 50 min

  1. Avslutning – 10 min:

NAV-frokost 28 november

Vi samler forskere, rådgivere og fagpersoner fra NAV og UiB for å bli litt kjent med hverandre, samt innholdet og mulighetene i rammeavtalen mellom UIB og NAV Vestland.

Formålet med samarbeidsavtalen er forskning, kompetanseutvikling, innovasjon og samarbeid om arbeidsrelevans. Kort og godt, ønsker man at mer av bidraget til den nasjonale velferdsforskningen kommer fra vestlandet.

Hvordan tar vi dette ut i praksis? Hva er ønsker og forventninger fra de ulike partene?

https://www.uib.no/fia/158004/nav-frokost

Durham University – Addison Wheeler Fellowships

I am delighted to announce the opening of the Addison Wheeler Fellowships. The Fellowship is designed to attract the best early career researchers in the UK, Europe and beyond and across the full spectrum of science, social science, arts and humanities, and to build international networks of scholars with a common passion for today’s most important research challenges. I should be most grateful if you could draw this exciting opportunity to the attention of your colleagues.

Three postdoctoral Fellowships are available commencing 01 October 2023.  These Fellowships have no residency restrictions.  The closing date for applications is midnight on 10 January 2023. The normal period of the Fellowship will be 3 years with starting salaries in the range £35,797 – £42,155 p.a.  Full details can be found at: www.durham.ac.uk/research/institutes-and-centres/advanced-study/fellowships-funding/addison-wheeler-fellowship/

I do hope you will encourage your colleagues to apply.

Yours sincerely

Professor Karen O’Brien
Vice-Chancellor and Warden
E-mail vice.chancellor@durham.ac.uk
All Fellowship enquires to: ias.manager@durham.ac.uk

Executive Officer Denise Baker
E-mail denise.baker@durham.ac.uk

K2 intern prosess i forbindelse med NFR frister februar 2022

Norges forskningsråd lyser ut midler for forskerprosjekt for fornyelse og samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Har du tenkt å søke om midler i disse utlysninger? Hvis ja, vennligst fyll ut dette skjemaet innen 28 november.

Dette hjelper økonomer og forskningsrådgivere å støtte søkere på best mulig måte.

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)frist 8 februar 2023

aktuelle temaområder

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv – frist 15 februar 2023

The Norwegian Cancer Society’s Prize for Young Cancer Researchers 2023

The Norwegian Cancer Society’s Prize for Young Cancer Reserachers 2023 – Insights (kreftforeningen.no)

Eligibility of the candidates: The Norwegian Cancer Society’s awards a prize to a young cancer researcher who has contributed to furthering the quality and scope of cancer research in Norway. The same person can receive the prize only once.

The candidate to be nominated must: be under 40 years old by the nomination deadline; hold a PhD;

be associated with a Norwegian university, university college, hospital, any other institution with research as part of its noncommercial activities; have documented talent, shown extraordinary effort and achieved results of high quality for cancer research in Norway.

The nomination should be in line with the evaluation criteria and must include nomination letter containing motivation and background to nominate the candidate and description of the candidates’ research effort within the field of cancer research; CV; list of publications.

Eligibility of the nominator: any person or group of persons can nominate candidates for the prize; you may nominate several candidates; every nomination must be done through separate application forms.

How to nominate: nomination must be done through the ApplicationWeb of Norwegian Cancer Society.

King Olav V‘s Cancer Research Fund’s prize 2023

The King Olav V Cancer Research Fund was established by the Norwegian Cancer Society on April 29, 1992, in memory of King Olav V to honour cancer researchers in Norway.
Size of prize 1 MNOK, application deadline 5. January 2023, 13:00.
King Olav Vs Cancer Research Fund’s prize 2023 – Insights (kreftforeningen.no)

Eligibility of the candidates: The fund awards a prize to a cancer researcher, or a group of researchers, who have contributed to furthering the quality and scope of cancer research in Norway. A group of researchers is defined by several researchers working together on joint research project(s). Each of the researchers in the group must individually have a research production of importance. If a group is suggested, the group members must be identified by name. The same person can receive the prize only once.

Eligibility of the nominator: Any person or group of persons can nominate candidates for the prize. You may nominate several candidates. Every nomination must be done through separate application forms.

How to nominate: Nomination must be done through the ApplicationWeb of Norwegian Cancer Society.

ERC Proposal Reading Days open for registration

We have scheduled a Reading Day in Stavanger on Nov 30th, Bergen on Dec 7th and at Lysaker (Oslo) Dec 13th. We are planning at Day at UiO in the beginning of January.

Conditions for the Reading Days

  • Only by preregistration
  • You must sign Declaration of Confidentiality
  • Photocopying or photos of the applications are not allowed
  • Applications cannot be taken out of the reading room

Who can participate

The Reading Days are only open for researchers at Norwegian institutions (universities, university colleges, research institutes etc.) and for EU-advisers who are employed by Norwegian institutions. Please use your institutional e-mail address when you register.

https://forskningsradet.pameldingssystem.no/erc-proposal-reading-day

ERC Reading Day for Consolidator and Advanced Grant Applicants

SAVE THE DATE!

ERC Reading Day for Consolidator and Advanced Grant Applicants with deadlines in 2023 will take place on 7th December 2022 in the FIA meeting room. Please ask the applicants you’re working with, and any prospective applicants / others who might be interested to save the date. This is the only reading day we will organise before the advanced grant deadline in May. Registration link to be published soon..

CRISTIN – frist for innmelding av nye kanaler til vurdering 30. november

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registrert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler?

Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering.

Dersom du i 2022 har publisert i ein kanal (tidsskrift, forlag, serie) som ikkje er registrert, må kanalen meldast inn til vurdering.

Fristen for innmelding av publiseringskanalar er 30. november 2022.

Søk etter kanal i registeret

Innmelding av publiseringskanal

Prosedyrar for forslag til registeret

Ved spørsmål, kontakt publiseringskanaler@hkdir.no

Datahåndteringsplan

I lys av forskningsrådets nye vurderingskriterier blir det enda viktigere å vite hvordan en datahåndteringsplan skal utformes og etterleves for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.

Den 25. november er det igjen en sjanse for å lære om hvordan skrive sin egen datahåndteringsplan.

https://www.uib.no/ub/155818/introduksjon-til-datah%C3%A5ndteringsplaner

Påmeldingsfrist: 24.11.2022