Ukens leder

Undervisning er en lagsport

“Noen har snakket sammen!» sier man iblant som om det er et problem. Når vi skal undervise studentene våre, synes jeg tvert imot at vi bør snakke mer sammen.

Nylig var jeg og andre fra ledelsen på K2, K1 og fakultetet, i et møte på SUS med underviserne våre i Stavanger. Først og fremst var det hyggelig å bli bedre kjent med nye og gamle kolleger! Men i tillegg var det nyttig å høre hvordan avstanden kan føles stor til kolleger som underviser i faget andre steder: Det kan føles som om man må løse undervisningsoppgavene på egen hånd. Samtaler med kolleger i Haugesund bekreftet dette. Men også kolleger i Bergen med bistillinger i mindre fag, har rapportert at de føler seg alene om undervisningen; dette dreier seg altså mindre om geografi enn om kommunikasjon og møteplasser.

Det heter seg at hvis du vil gå fort, bør du gå alene – men vil du gå langt, gå sammen med andre. Alle med akademisk stilling på K2 skal tilhøre en undervisningsgruppe som ledes av en UGLE, som oftest også er fagansvarlig. Det forventes at undervisningsgruppen har ett eller flere møter i året, gjerne med åpning for digital deltakelse for de som trenger det. UGLEne og semesterkoordinatorene kan bistå med å skaffe tilgang til MittUiB, der det blant annet står nyttig informasjon om forventede læringsutbytter. Det er fint om vi kan hjelpe hverandre å fange opp de som ikke har følt seg tilknyttet til en undervisningsgruppe. Gjelder dette deg – eller kanskje en kollega? Send en e-post til meg på mette.vesterhus@uib.no , så ordner vi det!

Jeg håper vi kan bli enda flinkere til å snakke sammen om undervisning, både uformelt med ferske kolleger, og i undervisningsgrupper på tvers av emner, studieprogram og undervisningssteder. Slik kan vi samstemme og utvikle undervisningen. For medisinutdanningen pågår arbeid både i prosjektgruppen for Vestlandslegen i Stavanger og i en arbeidsgruppe som ser på endringer for 4.-6. år i Bergen. Vi planlegger samtidig å nedsette en arbeidsgruppe for å gå gjennom all undervisning som K2 er ansvarlig for. Midt i alle endringer bør det være et mål at studentene oppnår de læringsutbyttene vi er enige om og at det faglige miljøet står samlet inne for den faglige vurderingen, uavhengig av enkelundervisere eller undervisningssted.

UGLEne og vise-UGLEne er velkommen til UGLE-møte tirsdag 29. november kl 11.30 (epost kommer).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *