Daglige arkiver: 11. november 2022

Ukens leder

Kartlegging: Hva skjer i forskningsfronten ved Det medisinske fakultet?

Instituttledelsen ber vitenskapelig ansatte om skisser på maks en A4-side over forskningsområder/prosjekter som er aktuelle å satse på i årene fremover og som er gode utgangspunkt for samarbeid på tvers av institutter/fakulteter/institusjoner, se nedenfor. Forslagene sendes til forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa (Susanna.Pakkasmaa@uib.no) innen mandag 28. november.

Bakgrunn (informasjon fra forskningsdekan Marit Bakke)

Fakultetsledelsen har i samråd med instituttlederne ved Det medisinske fakultet besluttet at de vil kartlegge retninger og sentrale aktiviteter i forskningen ved fakultetet. Hensikten er å identifisere områder for samarbeid på tvers av institutter og andre institusjoner slik at vi bedrekan utvikle slagkraftige prosjekter som er konkurransedyktige i forhold til ekstern finansiering og formidling. Det kan være aktuelt å særskilt fremme prioriterte initiativ for eksterne finansieringskilder.

I denne sammenheng ber fakultetet instituttene om å identifisere forskningsområder/prosjekter som er aktuelle å satse på i årene fremover og som er gode utgangspunkt for samarbeid på tvers av institutter/fakulteter/institusjoner.

  1. Hvert institutt skal legge frem en prioritert liste påaktuelle forskningsprosjekter (opp til fem). Hvert initiativ skal beskrives på ca. en A4-side og oversendes samlet og signert av meg som instituttleder til leder av forskningsseksjonen, Tone Friis Hordvik innen 01.12.22.
  2. Deprioriterte initiativene fra instituttene vil bli diskutert samlet iutvidet forskningsledelse og på instituttledermøter i regi av fakultetet.
  3. Utfallav diskusjonene vil være styrende for hvordan det arbeides videre med initiativene i forhold til f.eks. utvikling av samarbeid og søknader. Dekanatet kan også avgjøre (på grunnlag av diskusjonene) om enkelte initiativ skal fremmes spesielt motutvalgte finansieringskilder.

Prosess ved K2
Instituttledelsen ved K2 har diskutert saken og bestemt at vi ønsker en åpen prosess der alle vitenskapelig ansatte skal få muligheten til å fremme forslag. Siden vi bare kan sende videre fem forslag, er det viktig at forslagene inkluderer flere personer og gjerne flere miljø og tema på tvers av forskningsgrupper, institutter og ev. fakulteter.

Det er viktig at forslagene representerer innovativ toppforskning som vi skal satse på de neste år.

Lykke til med prosessen!

Pål Rasmus Njølstad
Instituttleder

Datahåndteringsplan

I lys av forskningsrådets nye vurderingskriterier blir det enda viktigere å vite hvordan en datahåndteringsplan skal utformes og etterleves for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.

Den 25. november er det igjen en sjanse for å lære om hvordan skrive sin egen datahåndteringsplan.

https://www.uib.no/ub/155818/introduksjon-til-datah%C3%A5ndteringsplaner

Påmeldingsfrist: 24.11.2022

Call for candidates: The DLN FAIR data award 2022

The Centre for Digital Life Norway encourages open science and FAIR data management. For the second time, we are highlighting and rewarding outstanding examples of life science researchers in Norway who have managed their data according to the FAIR principles. The deadline for nominating candidates is January 31st  , 2023.

Deadline for nominating candidates: January 31st 2023.

Amount of support: 10,000 NOK

https://www.digitallifenorway.org/services/funding/Call_for_FAIR_data_award_2022.html

Upcoming events at the International Centre

Tax seminar
Sign up and join us for an online information meeting regarding paying tax in Norway.

This is useful if you are moving to Norway, shifting between Norway and other working countries, or working from abroad. We will have this seminar 2 Fridays per month, from 11.00 to 11.30. The next seminar will be on November 11th. In the registration form you can choose which date you want to sign up to. Read more here

Meet and Greet
All international employees are welcome to join us at the International Centre for a Meet and Greet to get to know each other and the International Centre. The Meet and Greet will take place on Tuesday 22nd of November from 15:30 to 18:30. We will arrange some food for everyone, so please sign up in good time. We have reserved seminar room C, at the Student Centre, and the pizza will arrive around 16:00. Further instructions will be sent to you by email the day before the event. We look forward to seeing you there! You can sign up here

Introduction course
This course is step 2 of our introductory seminars for new international employees. The course will take place on December 1st from 13.00 to 15.30 and it will be online. You can sign up here. Please complete step 1 (short e-learning course

European Commission’s Horizon Results Platform – A Value Proposition

European Commission’s Horizon Results Platform – A Value Proposition

Join us on 18th Nov 2022 from 11:30 am – 12:00 pm CET to find out about the Horizon Results Platform: Learn about events, activities, partners and other opportunities to advance your results!

➢ Date and Time: 18th Nov 2022 from 11:30 am – 12:00 pm CET

➢ Come meet the team behind the Platform and find out:

  • How we promote your innovative solution(s) to third parties: the investor community, partners, policy makers and other actors that can help promote your results to the right audience. In addition to the close collaboration with the Horizon Results Booster, below are a few other examples of our activities in this respect:

O Investor e-pitching events with Business Angel Networks (EBAN.org, BAE.com)

O Collaboration with Solar Impulse Foundation & HRP on fast-tracking the labelling process; promotion of solutions to e-pitching events (e.g., upcoming Repowering the EU)

o Connecting with the Enterprise Europe Network to multiply your matchmaking possibilities

  • Why it is important to publish a video and full profile on HRP, and that you update your profile whenever relevant.
  • How HRP TV can inspire your Dissemination & Exploitation (D&E) plans, offering guidance and links to experts or other actors who can help you achieve your valorisation goals (e.g., angel investors, corporates, key stakeholders). You can have a look at how the HRP helped a company get traction here.
  • Get insights as to what’s coming up:

➢Meeting link https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m6dc6fe03b0b5601fbe19a5389bd03c88

➢ Meeting number:2743 544 2333

➢ Meeting password: eyX34TC3fT

➢If any questions, or if issues with Webex the day of the meeting, please contact us at: EC-HORIZON-RESULTS-PLATFORM@ec.europa.eu

Vil du samarbeide med Bergen kommune og Helse Omsorg Vest?

Bergen kommune har en portal for forskningshenvendelser. Der kan du sende inn

  • Forsknings- og innovasjonsprosjekter og -søknader
  • Større utdanningssamarbeid
  • Masteroppgaver

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kunnskapskommunen/forskningshenvendelser

Dette er spesielt relevant for deg som vil søke midler fra NFR i utlysningen «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv» 

Bli med på mingle-lunsj med DIPS på Eitri

Dato: Mandag 14. november

Tid: 11:00 – 13:00 (Lunsjen serveres mellom kl. 11:00 og 13:00, men DIPS vil være tilgjengelige for en hyggelig e-helseprat mellom 10:00 til 15:00.)

Hvor: Eitri på Haukeland (Haukelandsbakken 31)

Påmelding

Vi har gleden av ønske deg velkommen til en uformell mingle-lunsj med DIPS.

Å være en del av det innovative startup-miljøet på Eitri er viktig for DIPS. Innovasjon, smidig samhandling på tvers av helsenivåene og klinisk verdi er sterke drivere i DIPS forretningsfilosofi. I tillegg til å møte sentrale ressurser fra DIPS vil du få høre litt mer deres om viktigste satsningsområder, både i Helse Vest, men også i de andre regionene i Sør-Øst og Nord. DIPS satser også tungt på innovasjonsplattformen OpenDIPS, hvor vi tilrettelegger for innovasjon via partnere, som et viktig element for å levere unik kundeverdi.

Benytt muligheten til en uformell mingle-lunsj!

 

Ønsker du deg en bok til jul?

Bibliotek for Medisin tar gjerne imot bokønsker 😊 Kan være fysiske bøker, e-bøker eller mer utradisjonelle læremidler (flashcards osv). Det er også mulig å skaffe viktige bøker som e-bøker med ubegrenset tilgang for alle.  Vi tar imot bokønsker hele året, men av budsjettmessige grunner hadde det vært fint å få inn ønskelister innen 25.november. Send dem til oss: ubbmed@uib.no 😊

Prosjekt integrering for helse

Deltagere til studie ved IGS søker mentorer ved K2:
Studien går ut på å utplassere innvandrere med helsebakgrunn uten autorisasjon i Norge i ulike faggrupper ved UiB/HVL.  Utplasseringen varer i 6 måneder (1. januar 2023) og meningen er at innvandreren får en meningsfylt periode hvor hun/han kan lære hvordan systemet og utdanning fungerer i Norge og samtidig være en ressurs for fagmiljøet.

Vi har følgende deltagere:
en hudlege, en urolog, en barnelege, en øyespesialist, en øre-nese-hals spesialist og tre tannleger.

Det som kreves av mentorene er å sikre at deltager ikke blir en passiv tilskuer, men deltar aktivt i faggruppen. Mentoren trenger ikke å være den eneste ansvarlige. Faggruppen som helhet er også medansvarlige for inkludering av deltager. Vi bistår mentorene gjennom hele utplasseringen.

Intervensjonen begynner 1. desember og vi trenger å finne mentorer så snart som mulig.

Ta kontakt på khadra.ahmed@uib.no / 46907322 direkte ved spørsmål

Trygg datalagring for tredjeparter

Hi we want to invite you to seminar om trygg datalagring for tredjeparter

Time and location 8. desember 2022 kl. 10:00 at Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken, Bergen. Please sign up here

Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, Norce, Eitri og The Life Science Cluster ønsker velkommen til seminar om trygg lagring av tredjeparts-data i forskningsprosjekter.

Arbeider du med juridiske problemstillinger på sykehus eller universiteter, eller er du selv involvert i forskningsprosjekter? Vi vil heve diskusjonen om trygg lagring av tredjepartsdata for forskningsprosjekter gjennom å både se på hva som ikke har fungert – og dele og drøfte konkret kunnskap hvilke løsninger som kan være aktuelle i fremtiden. Vi tar utgangspunkt i konkrete caser.

Det er et stort behov for sikre løsninger for datalagring av tredjeparts data i forskningsprosjekter. Flere store prosjekter med store ambisjoner for sikker datalagring har feilet eller ikke svart til forventningene. Det kan se ut som at tiden for de store digitale systemene som gjør alt, er forbi. Hva blir løsningen?

Målgruppen for seminaret er dataforvaltere, forskere og juridiske eksperter på sykehus, institutter og universiteter, med behov for og innsikt i problemstillinger rundt trygg, digital lagring av tredjeparts data.