Daglige arkiver: 3. november 2022

Finding & reusing research data

Reusing research data can open new avenues of research and avoids unnecessary duplication of efforts.

Sharing and re-using quality-assured research data is considered good scientific practice. Most funders, e.g. Norwegian Research Council or Horizon Europe, and publishers require that the research data from a project is made openly available. Reusing these datasets as secondary data avoids unnecessary duplication of efforts and can inspire new avenues of research. For example, new questions or methods can be applied to a dataset, or data from different studies or disciplines can be integrated. In this webinar you will learn how you can use existing datasets as a resource for your research.

The webinar Friday 11 November will give an introduction to FAIR research data as a resource, explain data citation, and demonstrate strategies to efficiently discover datasets in your discipline.

https://www.uib.no/en/ub/155419/finding-reusing-research-data

UiB AI #4 Examples of Medical AI

Join us for the fourth UiB AI meeting, where you will get examples from some of the most cutting edge research within Medical AI.

From dementia to personalized medicine. The use of artificial intelligence is becoming increasingly prevalent in medical research and will continue to push the boundaries of what medical research is, and can do.

In this seminar, you will get some highlights from medical AI research at the University of Bergen. We invite students and faculty members from different disciplines to learn more and engage in discussions about the use of artificial intelligence in medicine.

https://www.uib.no/ai/157424/uib-ai-4-examples-medical-ai

Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?
Digitalt frokostseminar tirsdag 22.november på Zoom kl.0830-1000

Arbeidsmiljø – ytringsklima – ytringsfrihet

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

  1. november arrangerer vi høstens andre og årets siste frokostseminar. Arbeidsmiljølovens formåls paragraf vektlegger at virksomhetene skal legge til rette for et godt ytringsklima. Ved UiB står debatt og meningsbryting sentralt. Dette går igjen både i forskning, undervisning og er en del av formidlings og samfunnsoppdraget. Ytringsfrihet en forutsetning, men hvordan bygger man god ytringskultur? Hvordan er sammenhengen mellom akademisk ytringsfrihet og arbeidsmiljø i en verden med sosiale medier og en stadig mer polarisert politisk debatt? Hvilke utfordringer truer den akademiske ytringsfriheten, og når truer ytringene arbeidsmiljøet? Er akademisk ytringsfrihet en grunnpilar eller en trussel for et godt arbeidsmiljø i akademia?

Vi har invitert førsteamanuensis i jus ved UiO og leder for Kierulfutvalget, Anine Kierulf,
Margareth Hagen rektor UiB og professor i økonomi og leder av Forskerforbundet ved UiB Steinar Vagstad som bidragsytere til frokostseminaret.

Seminaret arrangeres digitalt mandag 22.november kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Påmelding innen arbeidsdagens slutt mandag den 21.november  

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Nå ut med forskningen i media

Kurs 30 november kl 12.30-15.00

Slik finner du nyhetspoenget og når ut i media. Du lærer om hvordan du finner den gode historien i forskningen din, og hvordan kople deg på nyhetsbildet. Kurset passer for deg som trenger starthjelp til den gode mediekontakten og til å få budskapet tydelig frem.

Kurset har begrenset antall plasser, påmelding innen 20.november. Gi beskjed så snart som mulig om du ikke kan delta slik at andre kan få overta plassen.

Mediakurset passer for forskere på alle nivåer, fra doktorgradskandidater til erfarne forskere.

Kurset vil bli holdt på norsk.

Kursansvarlig: Kommunikasjonsavdelingen, UiB.

https://www.uib.no/ferd/152971/n%C3%A5-ut-med-forskningen-i-media

Join us for mingling and lunch with DIPS at Eitri

Dato: Mandag 14. november

Tid: 11:00 – 13:00 (Lunsjen serveres mellom kl. 11:00 og 13:00, men DIPS vil være tilgjengelige for en hyggelig e-helseprat mellom 10:00 til 15:00.)

Hvor: Eitri på Haukeland (Haukelandsbakken 31)

Vi har gleden av ønske deg velkommen til en uformell mingle-lunsj med DIPS.

Å være en del av det innovative startup-miljøet på Eitri er viktig for DIPS. Innovasjon, smidig samhandling på tvers av helsenivåene og klinisk verdi er sterke drivere i DIPS forretningsfilosofi. I tillegg til å møte sentrale ressurser fra DIPS vil du få høre litt mer deres om viktigste satsningsområder, både i Helse Vest, men også i de andre regionene i Sør-Øst og Nord. DIPS satser også tungt på innovasjonsplattformen OpenDIPS, hvor vi tilrettelegger for innovasjon via partnere, som et viktig element for å levere unik kundeverdi.

Benytt muligheten til en uformell mingle-lunsj!

Sign up

Nytt spektralt Flow cytometer Sony ID7000 ved kjernefasiliteten for Flow- og Mass Cytometry

Vi er glade for å kunne meddele at vi nylig har fått installert en ny maskin ved kjernefasiliteten.

Det er et 5-laser Sony ID7000 spektralt flowcytometer med mulighet for å undersøke 44+ farger, kun begrenset av tilgjengelige fluorokromer. Spektral flowcytometri har unike optiske samlingsevner som måler hele fluorescerende spektra, og analytiske evner sammenlignet med konvensjonell flowcytometri. Den har også kapasitet til å analysere små partikler ned til 160 nm.

https://w3.uib.no/en/clin2/flow/156721/sony-id7000

Ønsker du å lære mer, ta kontakt med Brith Bergum på brith.bergum@uib.no.

Building your next EU proposal within AI & Cancer: tips and funding opportunities

AI & cancer: join us on November 22nd to get tips on how to build a successful EU proposal and hear about upcoming funding opportunities!

We are delighted to welcome Dr. Yuichi Mori, Associate Professor at UiO and recipient of a prestigious EU grant under Horizon Europe, who will share his experience on developing a successful project. During the seminar, you will also hear about upcoming calls to be launched in 2023, from the National Contact Points at the Norwegian Research Council.

Stay for lunch to meet the speakers and network with other participants!

Registration and full program: Building your next EU proposal within AI & Cancer – Tips and funding opportunities

When: Tuesday, 22nd November 9.45-13.00

Where: Oslo Cancer Cluster Innovation Park / hybrid livestream available

Organizers: This seminar is supported by Oslo Cancer Cluster, The Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium and The Norwegian Research Council.

NFR søkerwebinar: Helse

Når: 9. november 2022 kl 13.00 – 14.00

Passer for: forskere og administrativt ansatte i forskningsorganisasjonene, i tillegg til kommuner, bedrifter og offentlig sektor

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Påmelding https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/helse/

NFR lyser ut midler til helseforskning gjennom disse utlysningene i 2023:

Utlysning av arbeidsmiljøprisen

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

 

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2022.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 9. desember 2022:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12728153

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 22. februar 2023, og vinneren tildeles:

  • Heder og ære!
  • Diplom
  • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her:

HMS pris MED 2022 kriterier