Ukens leder

Kartlegging: Hva skjer i forskningsfronten ved Det medisinske fakultet?

Instituttledelsen ber vitenskapelig ansatte om skisser på maks en A4-side over forskningsområder/prosjekter som er aktuelle å satse på i årene fremover og som er gode utgangspunkt for samarbeid på tvers av institutter/fakulteter/institusjoner, se nedenfor. Forslagene sendes til forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa (Susanna.Pakkasmaa@uib.no) innen mandag 28. november.

Bakgrunn (informasjon fra forskningsdekan Marit Bakke)

Fakultetsledelsen har i samråd med instituttlederne ved Det medisinske fakultet besluttet at de vil kartlegge retninger og sentrale aktiviteter i forskningen ved fakultetet. Hensikten er å identifisere områder for samarbeid på tvers av institutter og andre institusjoner slik at vi bedrekan utvikle slagkraftige prosjekter som er konkurransedyktige i forhold til ekstern finansiering og formidling. Det kan være aktuelt å særskilt fremme prioriterte initiativ for eksterne finansieringskilder.

I denne sammenheng ber fakultetet instituttene om å identifisere forskningsområder/prosjekter som er aktuelle å satse på i årene fremover og som er gode utgangspunkt for samarbeid på tvers av institutter/fakulteter/institusjoner.

  1. Hvert institutt skal legge frem en prioritert liste påaktuelle forskningsprosjekter (opp til fem). Hvert initiativ skal beskrives på ca. en A4-side og oversendes samlet og signert av meg som instituttleder til leder av forskningsseksjonen, Tone Friis Hordvik innen 01.12.22.
  2. Deprioriterte initiativene fra instituttene vil bli diskutert samlet iutvidet forskningsledelse og på instituttledermøter i regi av fakultetet.
  3. Utfallav diskusjonene vil være styrende for hvordan det arbeides videre med initiativene i forhold til f.eks. utvikling av samarbeid og søknader. Dekanatet kan også avgjøre (på grunnlag av diskusjonene) om enkelte initiativ skal fremmes spesielt motutvalgte finansieringskilder.

Prosess ved K2
Instituttledelsen ved K2 har diskutert saken og bestemt at vi ønsker en åpen prosess der alle vitenskapelig ansatte skal få muligheten til å fremme forslag. Siden vi bare kan sende videre fem forslag, er det viktig at forslagene inkluderer flere personer og gjerne flere miljø og tema på tvers av forskningsgrupper, institutter og ev. fakulteter.

Det er viktig at forslagene representerer innovativ toppforskning som vi skal satse på de neste år.

Lykke til med prosessen!

Pål Rasmus Njølstad
Instituttleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *