Daglige arkiver: 11. mars 2022

Besøk av universitetsledelsen

Forrige uke besøkte universitetsledelsen Det medisinske fakultetet. Torsdag var de hos oss på K2. De som møtte var rektor Margareth Hagen, prorektor Pinar Heggernes, viserektor Benedicte Carlsen, seniorkonsulent Morgan Reza Rashidi Alangeh, universitetsdirektør Robert Rastad, assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden og avdelingsdirektør Kari Fuglseth.

Vi holdt møtet i Glasblokkene med god utsikt til de mange byggene K2 holder til i på Campus Haukeland og for å vise det nære forholdet til universitetssjukehuset. Det var plass til tre korte faglige innlegg. Professor Eva Gerdts syntes å overbevise alle om at det er stor forskjell på kvinner og menn mht. hjertesykdom og at mer forskning er nødvendig for bedre å kunne behandle kvinner med hjertesykdom. Forsker Marc Vaudel vakte interesse ved data som viser at barnets egne gener er mest viktig for fødselsvekt og økt risiko for sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdom senere i livet. Og professor Eystein Husebye demonstrerte Endopodden, en undervisningspodkast utviklet av en legestudent i hans forskningsgruppe.

Universitetsledelsen hadde ønsket å høre våre tanker om muligheter og utfordringer. Når det gjelder det første, pekte vi på mulighetene for forskning, undervisning og innovasjon ved det nære forholdet til Haukeland universitetssjukehus. Vi har flere sentre under planlegging og har en søknad om et SFF i finalen. Vi ser mange muligheter for å øke ekstern finansiering, spesielt EU-midler, og at det å bygge en kultur på K2 er viktig. Når det gjelder utfordringer, er den sviktende økonomien sentral. Vi oppfatter at det er en gravis nedbygging av K2 ved betydelig reduksjon av vår grunnbevilgning siste 3 år. Kuttene rammer oss spesielt hardt pga. vår store BOA-økonomi. Dette oppfatter vi som urettferdig og demoraliserende. Vi gjorde også rede for at vi så langt ikke har hatt noen effektivisering eller bedring av økonomien ved innføring av BOTT-systemene, sentralisering av økonomi og fagspesialister. Både rektor og universitetsdirektøren var enige i vår beskrivelse av situasjonen og at denne er til stor bekymring. Ulike tiltak ble drøftet. Universitetsledelsen arbeider intenst med saken gjennom ulike kanaler. De ønsker å komme tilbake for å besøke noen av våre sentre for å lære mer om hvordan de funksjonerer. Dette er gode signaler fra ledelsen!

Ønsker alle en så god helg som mulig gitt situasjonen i Ukraina. Mine tanker går til det ukrainske folk som har det helt forferdelig nå.

Pål

Kurs til brukere ved MatNat og DMF- Workshops:

training.no

 

CodeRefinery workshop

What: CodeRefinery workshop
When: 22-24 & 29-31 March

In this online course, you will become familiar with tools and best practices for version control and reproducibility in modern research software development. The main focus is on using Git for efficiently writing and maintaining research software.

This is an informal and interactive online event with type-along type of presentations, live coding, and demos. Short tutorials alternate with practical exercises.

More information and registration: https://coderefinery.org/2022-03-22-workshop/

—–

GPU Programming with OpenACC

What: GPU Programming 
When: 29 March @ 10.00 – 15.30

Registration is open for a 1-day hands-on physical course for Introductory GPU Programming with OpenACC. The course is designed for beginners in GPU-programming who want to get familiar with available directives programming models with a special focus on the OpenACC offloading.

The training is conducted by UiBs Scientific Computing group, in collaboration with NRIS.

More information and registration: https://wiki.uib.no/hpcdoc/index.php/Introduction_to_GPU_Programming_with_OpenACC

—–

NRIS HPC On-boarding User Course

What: NRIS HPC On-boarding User Course 
When: 4 – 5 May 2022

Are you planning to use our e-infrastructure services soon? Have you been using these services already, but would like to make sure you are getting the most out of them? Then this NRIS High Performance Computing On-boarding course is intended for you!

Who can join? 
The course is aimed at students, researchers, and employees of any background. We assume no prior knowledge of what HPC is or how to use it.

For those who have little experience with UNIX-like operating systems such as Linux, or who have never worked on the command line of a terminal, we will offer a hands-on pre-course about UNIX a day before the HPC course.

Please find detailed information on how to register here.
Registration will close 25 April.

Utlysning om insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene – frist 1.april


Utlysning av insentivmidler for utdanning 2022

Universitetet i Bergen lyser for 2022 ut til sammen 1,25 millioner kroner i søkbare
insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene. Formålet med ordningen er å
fremme prosjekter som er nyskapende, i tråd med UiBs strategiske satsinger eller som bidrar
til å nå nasjonale mål for studiekvalitet og gjennomføring.

Satsningsområdene for insentivmidlene 2022 er:
Prosjekter som legger til rette for bredde i utdanning og tverrfaglighet i
studieprogrammene.
Redesign av masterprogram som bidrar til økt rekruttering av kvalifiserte
masterstudenter, fra UiB og eksterne institusjoner.
Forskningsbaserte undervisningsprosjekt basert på studentaktiv læring og
undervisning, spesielt for bachelorstudenter.
Prosjekter som fokuserer på arbeidslivsrelevans i studieprogrammene, ved for
eksempel å åpne opp for innlemming av emner om digital forståelse, kunnskap og
kompetanse, eller emner om bærekraft, eller legger til rette for kontakt med
arbeidslivet.

Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder.
Det er kun prosjekter som vurderes å være klart innenfor et eller flere av satsingsområdene,
og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler. Midlene skal
brukes til tidsavgrensede prosjekter.

Retningslinjer og søknadsskjema er vedlagt. Vi ber om at søknader sendes fakultetet innen
fredag 1. april. Fakultetet vil videreformidle søknadene til UiB.

Les mer her!

Søknadsskjema insentivmidler

Resultatet av årets utlysningsrunde for fond og legater.

Foto/ill.: Colourbox

Det er nå lagt ut informasjon på fakultetets og UiBs nettsider om resultatet av høsten utlysningsrunde for fond og legater.

Nyhetssak MEDFAK – med de fakultetsspesifikke fondene – samt lenke videre til UiBs utdelinger finner dere her:

 

https://www.uib.no/med/152373/tildelinger-fra-fakultetets-forskningsfond-2022

Minner også om den ekstraordinære Meltzer-utlysningen, samt Olsens legat, med frist 18. mars:

Tildelingsbrev vil bli sendt til de enkelte mottakerne så snart brevene er godkjent, og dere vil motta kopi av deres institutts tildelinger.

Online workshop med førsteamanuensis Robert Kordts mandag 21. mars, kl. 13.00 – 16.00

SoTL, Scholarship of Teaching and Learning, handler om å ha en akademisk tilnærming til undervisning og læring. Ved UiB kjenner vi SoTL-prinsippene gjennom
regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk til førsteamanuensis- og professorstillinger og gjennom fakultetenes meritteringsordninger for fremragende undervisere og undervisningsmiljø.

Undervisere som er interessert i å finne ut hva SoTL er, hvorfor SoTL kan være relevant for dem og hvordan de kan bruke SoTL-prinsippene, er nå invitert til

Online workshop med førsteamanuensis Robert Kordts mandag 21. mars, 13 – 16 

Robert Kordts tilhører det universitetspedagogiske fagmiljøet ved UiB.
Workshop’en foregår på engelsk.

 

 

The “metabolically healthy obese” and “metabolically-unhealthy normal-weight” phenotypes: opposite sides of the same coin?

Faidon Magkos is Associate Professor at the Department of Nutrition, Exercise and Sports at the University of Copenhagen.

It has become apparent in recent years that excess total body weight and fat do not necessarily impair metabolic function and increase risk for cardiometabolic disease; and vice versa, absence of excess weight and fat do not necessarily entail low risk. A subset (~30%) of people with obesity do not present with metabolic abnormalities such as hyperglycemia, hyperinsulinemia, and dyslipidemia, or hypertension (“metabolically healthy obese”); whereas a subset (~20%) of people with normal body weight do present with these metabolic abnormalities (“metabolically-unhealthy normal-weight”). Compared with BMI-matched control groups, metabolically healthy obese subjects have lower accumulation of fat in the liver, better physical fitness, and a tight coordination between the pancreas (insulin secretion) and skeletal muscle (insulin sensitivity) to maintain glucose homeostasis; whereas conversely, metabolically-unhealthy normal-weight subjects have more liver fat, inferior fitness, and dysregulated glucose homeostasis.

Foreleser: Faidon Magkos, the Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen
Moderator: Simon Dankel
Tid: Torsdag 24. mars 2022 kl. 14.30-15.30
Sted: Aud. Glasblokkene, blokk 1  / Zoom

Arrangementet streames også via Zoom: https://uib.zoom.us/j/64835365738?pwd=Wm41OTl5MkxsL1U2bzRKRml1MGpMUT09

Det blir lett servering.

Velkommen!

 

 

 

 

 

Program og påmelding til symposium- utdelingen av Jacobæus-prisen for 2021

I anledning utdelingen av Jacobæus-prisen for 2021 vil det bli avholdt et symposium i Bergen på Opus XVI torsdag 21.april med deltakelse av flere fremstående internasjonale endokrinologer. Seminaret er gratis og åpent for alle og det vil også livestreames.

Jacobæus-prisen for tildeles professor Stafford Lightman ved Universitetet i Bristol. Han har gjort store fremskritt for vår forståelse av den hypothalamiske-hypofysære-adrenocortikale (HPA) akse, ett av de hormonelle hovedsystemene for stressmestring. Lightman viste at den velkjente kortisol-døgnrytmen bestod av kortere pulser som er utsatt for påvirkning fra eksterne faktorer. Stafford var også en pioneer i utviklingen av metoder for å overvåke disse pulsene i mennesker ved kontinuerlig prøvetaking av vevsvæske, en teknikk som nå brukes i klinikken.

Jacobæus-prisen er den eldste prisen som deles ut av NovoNordisk foreningen. Den ble etablert i 1939 til ære for den svenske professoren Hans Christian Jacobæus. Målet med prisen er å fremheve medisinsk forsking og den utdeles årlig til en fremstående internasjonell forsker som inviteres til å holde ett foredrag om hans eller hennes fagfelt innenfor fysiologi eller endokrinologi. Prisen er på 1,5 millioner DKK.

Program og påmelding (påmelding er obligatorisk også for livestream):

(https://axacoair.se/go?cq9H8A4Z).

Program

1200-1300:          Registration and lunch
1300-1310:          Introduction of the prize and prizewinner Stafford Lightman

Eystein Husebye, University of Bergen

1310-1400:         Jacobæus award lecture: The HPA-axis in health and disease
                            Stafford Lightmann, University of Bristol

1410-1445           Mathematical modelling of hormone dynamics                              
John Terry, University of Birmingham

1450-1520           Coffee break

1520-1555           Sex reversal and autoimmunity

Olle Kämpe, Karolinska Institutet, Stockholm

1600-1635           Primary hyperaldosteronism, novel diagnostics and treatment
                            Martin Reincke, Ludwig-Maxmillians-Universität, München

1640-1715           The adrenal stem cell, therapeutic options

Gary Hammer, University of Michigan, Ann Arbor

1720-1745           General discussion (panel with the speakers)

1745-1750           Closing remarks

Benedicte Lie    

Senter for ernæring har gleden av å invitere til hele to nye seminarer i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Red and processed meat intake and risk of common conditions: UK Biobank and beyond…

Dr Keren Papier is a Senior Nutritional Epidemiologist working in the Cancer Epidemiology Unit (CEU), based in the Oxford Department of Population Health, at the University of Oxford. Her research at the CEU includes investigating diet and disease associations using large-scale cohort data (including the Million Women Study, EPIC-Oxford and the UK Biobank). She is also the principal investigator for the Feeding the Future Study (or FEED).

This talk will cover recent research on associations between red and processed meat consumption and risk of several common conditions, mostly focusing on UK Biobank data.

Foreleser:
Keren Papier, Cancer Epidemiology Unit (CEU), University of Oxford
Moderator: Vegard Lysne
Tid: Torsdag 17. mars 2022 kl. 14.30-15.30
Sted: Aud. Glasblokkene, blokk 1 / Zoom

Arrangementet streames også via Zoom: https://uib.zoom.us/j/67140423322?pwd=QS9DVDJlSUtDaUx5UzZlbE1XRDN6Zz09

Det blir lett servering.

Velkommen!

Gratulerer til Professor Rebecca Cox og forsker Marc Vaudel med Meltzer-prisene!

På Den årlige Meltzer-middagen 8. mars 2022 gikk to av tre utdelte Meltzerprisene til forskere tilknyttet K2!
Leder av influensasenteret Rebecca Cox fikk tildelt Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling og Marc Vaudel ved Senter for diabetesforskning Meltzerprisen for fremragende unge forskere.

Vi er kjempestolte og gratulerer så mye!

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli med på OSKE juni 2022!

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Nå har arbeidet med OSKE i juni startet og vi trenger deres hjelp.

 

Administrative ansatte er nødvendig for at både OSKE i MED12 8. juni og OSKE i MED6 16. juni, skal gå rundt. I MED6 er det et større antall studenter som skal ha eksamen enn i MED12, så her er det behov for flere ansatte. I påmeldingsskjemaet velger du hvilken eksamen og hvilke dager du kan delta. Vi ønsker at de som er på sløyfer kan være med å rigge (og rydde) den sløyfen de skal være på.

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12323008

Vi ønsker å få på plass sløyfene i god tid før OSKE, og det er derfor ønskelig med tilbakemelding seinest fredag 8.april.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta! Av erfaring vet vi at mange synes det er utrolig kjekt å få være med på OSKE. Det er en fin mulighet til å treffe kolleger du ikke ser hver dag, og få et innblikk i hvordan eksamen til studentene fungerer. I tillegg får dere servert lunsj og mulighet til å mingle i lunsjen.

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss 😊

OSKE6: Mareike Mannigel – 55586235
OSKE12: Ingvild Lekven Jonsvoll – 55585407

Falch-forelesningen 2022 – “Epidemiology is easy – anyone can do it” Auditoriet i Armauer Hansens hus 19. april kl 12.15

Hvordan kan feilslåtte metoder med epidemiologimerkelapper bidra til feilaktige slutninger og misvisende helseråd? Det kan Kenneth J. Rothman fortelle om, en av verdens fremste epidemiologer. Hans tanker om temaet er ekstra relevante i disse tider, der fake news er en konstant trussel mot god folkeopplysning

les mer her for påmelding:

Informasjon om forskningsstipend for sommer/høst 2022 og 2023

   U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
                                      Det medisinske fakultet

Informasjon om forskningsstipend for sommer/høst 2022 og 2023
Det medisinske fakultet minner om at alle universitetsfinansierte stipendiater og postdoktorer
kan søke om økonomisk støtte til utenlandsopphold. Tilsatte i eksternfinansierte stillinger må
søke sin finansieringskilde om støtte.

Med bakgrunn i store kutt i fakultetets budsjett, har dekanatet besluttet at for 2022 og 2023
vil støtte til utenlandsopphold justeres som følger:

 • Fast ansatte får ikke støtte fra fakultetet da de kan søke Meltzerfondet om støtte (kr.
  150 000)
 • For stipendiater og postdoktorer vil følgende gjelde:
  o Sats pr. måned fra søknader som er mottatt fra og med fristen 15.3.2022
  o Den ansatte reiser alene eller med ektefelle / registrert samboer: NOK 20 000
  o Den ansatte reiser sammen med et eller flere barn under 18 år: NOK 30 000Søknadsfristen for denne runden er 15.3.2022. Det søkes da støtte til utenlandsopphold fra
  tidligst sommeren 2022 og for høsten 2022. Det er ikke mulig å søke om støtte til
  utenlandsopphold som har startet før søknadsfristen 15.3.2022.Vi ber om at instituttene informerer sine ansatte om søknadsfristen, gjeldende retningslinjer og satser.Informasjon om hva ansatte kan søke om finner du her:http://www.uib.no/med/66285/finansiering-av-utenlandsopphold-ansatte-ved-medInformasjon på engelsk:
  http://www.uib.no/en/med/67056/financial-support-stays-abroad-employees-faculty