Daglige arkiver: 18. mars 2022

Kjære alle sammen!

Nå har det allerede gått mer enn 3 uker siden vi endelig fikk treffes på Solstrand igjen for vårt strategiseminar. Det var utrolig kjekt å treffe så mange av dere! Jeg håper at det er flere som syntes at de var hyggelig og nyttig å ha seminaret, men gjerne gi tilbakemelding her (link).

 

Apropos treffe folk: 17.-18. juni 2022 er det UiB sin tur til å organisere NorDoc konferansen for stipendiater fra nordiske land med vitenskapelige presentasjoner og debatt fra ledende forskere. Målet er å øke bevisstheten om ansvarlig forskning og innovasjon som strategi for å oppnå bærekraft i helse- og medisinsk vitenskap.

Programmet er tilgjengelig her (https://www.uib.no/en/med/149977/programme-nordoc-2022).

Konferansen tilbyr stipendiatene ikke bare nettverksmuligheter, men også workshops om karriereutvikling og overførbare ferdigheter.
Så dette kan være veldig nyttig for dere!

Påmeldingsfrist er 16.april.

Forskerlinjestudent disputerer rett fra forskerlinjen

Anders Madsen

Anders Madsen fullførte sin medisinske embetseksamen i desember 2021. I dag forsvarer han phd graden “Antibody responses to influenza viruses: Lessons for universal influenza vaccine development”.

Graden utgår fra Influensasenteret med professor og Melzerprisvinner Rebecca Cox som hovedveileder.

Anders startet som medisinerstudent høsten 2015 og han ble tatt opp på Forskerlinjen i 2016.

Forskerlinjen er et tilbud til medisin- og odontologistudenter som ønsker en forskerutdannelse i tillegg til studiene.  Hvert år tilbys 17 studenter plass. Forskerlinjen ble etablert i ved Det medisinske fakultet, UiB i 2002. Et av incitamentene for ordningen støttet av Forskningsrådet var å rekruttere legestudenter til forskning og å bidra til å redusere median alder for avlagt doktorgrad.  I Bergen ble tilbudet også gjeldene for odontologistudenter i 2010.

I en studie fra 2019 (1) viste Bjerkreim og medarbeidere at to av tre tidligere forskerlinjestudenter ved Universitetet i Bergen hadde begynt på eller fullført doktorgraden siden oppstart av programmet i 2002 til og med høsten 2017.

Videre at median alder ved avlagt doktorgrad var 32 år, og at over halvparten av stipendiatene hadde disputert før normert tid

Allerede fra første studieår var Anders Madsen knyttet til Influensasenteret.  Som student på forskerlinjen har han hatt ett år med fulltidsforskning. I tillegg til dette året har han hatt et 6 måneders forskningsopphold ved to anerkjente amerikanske universiteter, (Washington University Medical School in St Louis og Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York)

I løpet av pandemien fram til dagsdato har Anders jobbet med studentlisens som lege på Influensasenteret ved klinisk institutt 2, UiB og han er nylig ansatt som Lis1 lege ved Haukeland Universitetssykeshus.

 

Senter seminar om hypertensjon hos kvinner.

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner:

Tid: Mandag 28.03.22 kl. 12-13

Sted: Møterom 8.1-8.2 Laboratoriebygget 8. etasje

Program:

Professor Eva Gerdts: Hypertensjon hos kvinner

Overlege PhD Grethe Åstrøm Ueland: Autonom kortisolsekresjon – en ny årsak til behandlingsresistent hypertensjon hos kvinner?

Plenumsdiskusjon

 

https://www.uib.no/kvinnehjerte/152213/senter-seminar-om-hypertensjon-hos-kvinner

Disputas – Erik Jerome Stene Packer

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Prøveforelesning:

30.mars 2022  kl. 10.15–11.15

Sted: HUS – Sentralblokka, Birkhaugsalen

Oppgitt emne: “The history, current utility, and future development of mechanical circulatory support”

Disputas: Onsdag 30. mars 2022 kl. 12.15

 

 

Sted: Birkhaugsalen, HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel: “Mechanical assist in cardiac arrest: Optimising circulatory support. Experimental Studies”

 

  1. opponent: Professor Truls Myrmel, UiT Norges arktiske universitet
  2. opponent: Førsteamanuensis, Margaret McEntegart, Universitetet i Glasgow, U.K.
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Svein Færestrand.

Zoom: Disputasen stømmes digitalt her:

Åpent for alle interesserte

Til enheter med reserverte plasser

Vi viser til informasjon på Ansattsider, UiBhjelp og PåHøyden vedr. iverksetting av styrevedtaket fra høsten 2019 om ny parkeringsordning på UiB.

Dette medfører at alle reserverte plasser for enheter på UiB fjernes fra 01.04.2022(omgjøres til frie plasser for ansatte/studenter) og det innføres betalingsparkering fra 01.06.2022.

Dette gjelder også for de enhetene som har sine reserverte plasser i garasjen i Dokkeveien. Skiltene for reserverte plasser vil bli fjernet suksessivt fom. 01.04.2022 og plassene går automatisk over til å være frie plasser for ansatte/studenter som kan benyttes med parkeringstillatelse i appen AimoPark Norway (krever registrering i UiBs parkeringssystem først).

Reserverte plasser som fortsatt vil finnes på UiBs parkeringsområder er plasser reservert for:

HC (krever HC-tillatelse fra kommunen i tillegg til parkeringstillatelse fra UiB
EL-biler (frie plasser, men avsatt til EL-biler)
MC (områder for motorsykler ol)
Tjenestebiler (med UiBlogo eller riksvåpenet, private biler kan ikke defineres som tjenestebiler)
Servicebiler (håndverkere/leverandører)

Informasjonen vil også bli sendt i ephorte, men vi ber om at berørte ansatte informeres.

Generell info om parkering på UiB https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-p%C3%A5-universitetet

Mer forskning til studentene!

Foto av Ingvild Festervoll Melien

Mange av våre studenter ønsker å lære mer om forskning og en akademisk karrierevei, men opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med fakultetets forskere.

Dette er ikke nødvendigvis studenter som i utgangspunktet er ute etter sommerjobb/stipend eller ph.d.-stipend, men studenter som gjerne vil lære mer om forskning og akademia før de eventuelt tar et slikt valg.

Det er et langsiktig mål for fakultetet å rekruttere flere personer med profesjonsutdanning inn i faste universitetsstillinger. Dette mener vi vil styrke både undervisningen og forskningen på sikt, og vi tror at det å gjøre fakultetets forskningsaktiviteter mer tilgjengelig for studentene vil bidra til dette.

Vi søker nå forskere på alle nivåer som kan tenke seg å være kontaktpersoner for studenter som vil lære mer om forskning.

Merk at det ikke foreligger noen lovnader om videre arbeid inn i forskningsgruppen, verken fra studentens eller forskerens side selv om kontakt oppstår.

Det viktige er at hvis du velger å delta på dette må du svare på de henvendelsene du måtte få fra studenter, og at du er tilgjengelig for møter med studenter (for eksempel i form av samtaler, omvisning på enhet, invitasjon til gruppeseminar).

Navnet ditt med kontaktinformasjon (e-post) og en kort beskrivelse av forskningsfelt vil bli lagt ut i de kanalene der vi vanligvis har kontakt med studentene. Vi håper mange vil bidra til denne «studentportalen for forskning».

Hvis du er interessert, vennligst send navn, instituttilhørighet og 4-5 lett forståelige setninger om forskningsfeltet ditt til Amra Grudic-Feta (Amra.Grudic@uib.no)

 

 

 

 

Bli med på Vestlandets største kunnskapsarena for digital helse

Digital helse-dager er en helt fersk konferanse om helsenæring, digitalisering og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Konferansen er 1. og 2. juni i Bergen – og her er tre gode grunner til å delta:

 

1. Vi bryter siloer og skaper helhetlige digitale løsninger sammen

2. Vi lar pasienter og brukere utfordre oss

3. Vi gir ordet til kommune, sjukehus, akademia og næringsliv, for å se muligheter på tvers

Konferansen arrangeres av HVL, Helse Bergen og Alrek helseklynge. De to konferansene THOM (HVL) og KlinIKT (Helse Bergen), som har blitt arrangert i en årrekke, er slått sammen for å skape en felles arena for samhandling og digital helse.

Les mer om konferansen og meld deg på her

Klikk her for å komme til hjemmesiden

Disputas-Cathrine Horn

 

Cathrine Horn

 

Prøveforelesning: Fredg 25. mars 2022 kl. 10.15-11.15

Sted: BB-bygget, Auditorium 4

Oppgitt emne: “The etiology of overeating and obesity: What is the role of appetite regulation?”

Disputas- Fredag 25. mars 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

 

Avhandlingens tittel:  “Role of dietary carbohydrate quality and quantity in visceral obesity reduction. Results from a randomized controlled trial (CARBFUNC)”

 

  1. opponent: Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Universitetet i Oslo
  2. opponent: Førsteamanuensis Faidon Magkos, Universitetet i København
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Eirik Søfteland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Francisco Gomez Real.

zoom: Disputasen vil i tillegg strømmes

Åpent for alle interesserte

Disputas – Vegard Vavik


Disputas:   Tirsdag 29. mars 2022 kl. 12.15

Sted: Stort auditorium, HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel:  “Cardiac Troponin T. As a marker of incident cardiovascular disease in a large Norwegian prospective cohort of patients with stable coronary artery disease”

 

 

  1. opponent: Professor Rune Wiseth, NTNU
  2. opponent: Docent Christina Christersson, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Øksnes, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Kristian Sommerfelt.

Zoom: Disputasen blir strømmet

Åpent for alle interesserte