Informasjon om forskningsstipend for sommer/høst 2022 og 2023

   U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
                                      Det medisinske fakultet

Informasjon om forskningsstipend for sommer/høst 2022 og 2023
Det medisinske fakultet minner om at alle universitetsfinansierte stipendiater og postdoktorer
kan søke om økonomisk støtte til utenlandsopphold. Tilsatte i eksternfinansierte stillinger må
søke sin finansieringskilde om støtte.

Med bakgrunn i store kutt i fakultetets budsjett, har dekanatet besluttet at for 2022 og 2023
vil støtte til utenlandsopphold justeres som følger:

 • Fast ansatte får ikke støtte fra fakultetet da de kan søke Meltzerfondet om støtte (kr.
  150 000)
 • For stipendiater og postdoktorer vil følgende gjelde:
  o Sats pr. måned fra søknader som er mottatt fra og med fristen 15.3.2022
  o Den ansatte reiser alene eller med ektefelle / registrert samboer: NOK 20 000
  o Den ansatte reiser sammen med et eller flere barn under 18 år: NOK 30 000Søknadsfristen for denne runden er 15.3.2022. Det søkes da støtte til utenlandsopphold fra
  tidligst sommeren 2022 og for høsten 2022. Det er ikke mulig å søke om støtte til
  utenlandsopphold som har startet før søknadsfristen 15.3.2022.Vi ber om at instituttene informerer sine ansatte om søknadsfristen, gjeldende retningslinjer og satser.Informasjon om hva ansatte kan søke om finner du her:http://www.uib.no/med/66285/finansiering-av-utenlandsopphold-ansatte-ved-medInformasjon på engelsk:
  http://www.uib.no/en/med/67056/financial-support-stays-abroad-employees-faculty

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *