Utlysning om insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene – frist 1.april


Utlysning av insentivmidler for utdanning 2022

Universitetet i Bergen lyser for 2022 ut til sammen 1,25 millioner kroner i søkbare
insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene. Formålet med ordningen er å
fremme prosjekter som er nyskapende, i tråd med UiBs strategiske satsinger eller som bidrar
til å nå nasjonale mål for studiekvalitet og gjennomføring.

Satsningsområdene for insentivmidlene 2022 er:
Prosjekter som legger til rette for bredde i utdanning og tverrfaglighet i
studieprogrammene.
Redesign av masterprogram som bidrar til økt rekruttering av kvalifiserte
masterstudenter, fra UiB og eksterne institusjoner.
Forskningsbaserte undervisningsprosjekt basert på studentaktiv læring og
undervisning, spesielt for bachelorstudenter.
Prosjekter som fokuserer på arbeidslivsrelevans i studieprogrammene, ved for
eksempel å åpne opp for innlemming av emner om digital forståelse, kunnskap og
kompetanse, eller emner om bærekraft, eller legger til rette for kontakt med
arbeidslivet.

Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder.
Det er kun prosjekter som vurderes å være klart innenfor et eller flere av satsingsområdene,
og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler. Midlene skal
brukes til tidsavgrensede prosjekter.

Retningslinjer og søknadsskjema er vedlagt. Vi ber om at søknader sendes fakultetet innen
fredag 1. april. Fakultetet vil videreformidle søknadene til UiB.

Les mer her!

Søknadsskjema insentivmidler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *