Daglige arkiver: 14. mars 2022

Disputas-Elise Orvedal Leiten

Prøveforelesning:      Fredag 25. – mars 2022 kl. 10.15

Sted:  Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

Oppgitt emne:  «Antibiotic treatment for COPD exacerbations – friend or foe?»


Disputas: Fredag 25. – mars 2022 kl. 12.15

 

 

Avhandlingens tittel: “The airway microbiota of stable COPD. Association with exacerbation frequency and the risks associated with bronchoscopic data collection”

Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

1. opponent: Assistant Professor Christian von Plessen University of Southern Denmark
2. opponent: Associate Professor Daiana Stoltz University Hospital Basel, Switzerlan
3. medlem av komiteen: Associate Professor Bjørn Blomberg Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Robert Bjerknes

Zoom: Disputasten blir i tilleg strømmet her:

Åpent for alle interesserte