Besøk av universitetsledelsen

Forrige uke besøkte universitetsledelsen Det medisinske fakultetet. Torsdag var de hos oss på K2. De som møtte var rektor Margareth Hagen, prorektor Pinar Heggernes, viserektor Benedicte Carlsen, seniorkonsulent Morgan Reza Rashidi Alangeh, universitetsdirektør Robert Rastad, assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden og avdelingsdirektør Kari Fuglseth.

Vi holdt møtet i Glasblokkene med god utsikt til de mange byggene K2 holder til i på Campus Haukeland og for å vise det nære forholdet til universitetssjukehuset. Det var plass til tre korte faglige innlegg. Professor Eva Gerdts syntes å overbevise alle om at det er stor forskjell på kvinner og menn mht. hjertesykdom og at mer forskning er nødvendig for bedre å kunne behandle kvinner med hjertesykdom. Forsker Marc Vaudel vakte interesse ved data som viser at barnets egne gener er mest viktig for fødselsvekt og økt risiko for sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdom senere i livet. Og professor Eystein Husebye demonstrerte Endopodden, en undervisningspodkast utviklet av en legestudent i hans forskningsgruppe.

Universitetsledelsen hadde ønsket å høre våre tanker om muligheter og utfordringer. Når det gjelder det første, pekte vi på mulighetene for forskning, undervisning og innovasjon ved det nære forholdet til Haukeland universitetssjukehus. Vi har flere sentre under planlegging og har en søknad om et SFF i finalen. Vi ser mange muligheter for å øke ekstern finansiering, spesielt EU-midler, og at det å bygge en kultur på K2 er viktig. Når det gjelder utfordringer, er den sviktende økonomien sentral. Vi oppfatter at det er en gravis nedbygging av K2 ved betydelig reduksjon av vår grunnbevilgning siste 3 år. Kuttene rammer oss spesielt hardt pga. vår store BOA-økonomi. Dette oppfatter vi som urettferdig og demoraliserende. Vi gjorde også rede for at vi så langt ikke har hatt noen effektivisering eller bedring av økonomien ved innføring av BOTT-systemene, sentralisering av økonomi og fagspesialister. Både rektor og universitetsdirektøren var enige i vår beskrivelse av situasjonen og at denne er til stor bekymring. Ulike tiltak ble drøftet. Universitetsledelsen arbeider intenst med saken gjennom ulike kanaler. De ønsker å komme tilbake for å besøke noen av våre sentre for å lære mer om hvordan de funksjonerer. Dette er gode signaler fra ledelsen!

Ønsker alle en så god helg som mulig gitt situasjonen i Ukraina. Mine tanker går til det ukrainske folk som har det helt forferdelig nå.

Pål

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *