Ukens leder

Hovedmål for Det medisinske fakultet

Dekan Per Bakke har satt i gang en prosess der Det medisinske fakultet ønsker å identifisere noen få hovedmål som er felles for hele fakultetet. Det dreier seg om å beskrive mål som vi alle skal/vil/ønsker å arbeide for, og som gjør oss stolte av å være en del av dette fakultetet. Tanken er at dette skal være mål for et gitt tidsrom, feks. fem år.

Noen momenter mht. målene:

  • De bør være noe å jobbe mot og strekke seg etter, men ikke urealistisk å få til og ikke være avhengig av usannsynlige bevilgninger
  • De må være del av det oppdraget Det medisinske fakultetet har som universitet og i tråd med strategier for K2, fakultet og UiB
  • De må kunne integreres med andre institutt
  • De bør kunne måles – oppnådde vi det som var målene?

Prosessen ved K2 vil gå gjennom forskningsgruppene som har fått denne informasjonen for vel en uke siden. Ta kontakt med ledelsen av deres gruppe for å delta i diskusjonen om forslag til mål. Fristen for forskningsgruppenes innspill til ledergruppen ved K2 er 26. november.

Lykke til med prosessen og diskusjoner!

Pål Rasmus Njølstad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *