Daglige arkiver: 19. november 2021

Ukens leder

Hovedmål for Det medisinske fakultet

Dekan Per Bakke har satt i gang en prosess der Det medisinske fakultet ønsker å identifisere noen få hovedmål som er felles for hele fakultetet. Det dreier seg om å beskrive mål som vi alle skal/vil/ønsker å arbeide for, og som gjør oss stolte av å være en del av dette fakultetet. Tanken er at dette skal være mål for et gitt tidsrom, feks. fem år.

Noen momenter mht. målene:

  • De bør være noe å jobbe mot og strekke seg etter, men ikke urealistisk å få til og ikke være avhengig av usannsynlige bevilgninger
  • De må være del av det oppdraget Det medisinske fakultetet har som universitet og i tråd med strategier for K2, fakultet og UiB
  • De må kunne integreres med andre institutt
  • De bør kunne måles – oppnådde vi det som var målene?

Prosessen ved K2 vil gå gjennom forskningsgruppene som har fått denne informasjonen for vel en uke siden. Ta kontakt med ledelsen av deres gruppe for å delta i diskusjonen om forslag til mål. Fristen for forskningsgruppenes innspill til ledergruppen ved K2 er 26. november.

Lykke til med prosessen og diskusjoner!

Pål Rasmus Njølstad

Trond Mohn stiftelse inviterer til årsmarkering

Trond Mohn stiftelse inviterer til årsmarkering i Universitetsaulaen fredag 3. desember 2021 kl. 13:00 – 15:00

Utdeling av årets vinnere TMS Starting Grants og presentasjon av UiBs internasjonalt anerkjente forskningsmiljø innen helseprioriteringer med Ole Frithjof Norheim i spissen og Trond Viggo Torgersen som moderator.

Les mer her

UiB-innsikt 20.11: vaksiner og Bergens vaksineforskning

«Vaksiner er et brennbart tema, ikke minst i disse tider. Bergen har tidligere hatt vaksineproduksjon, nå er det vaksineforskning som gjelder. Forskere fra Bergen sitter rundt bordet når viktige vaksineavgjørelser tas, det er tatt patenter og studenter deltar i kliniske forsøk. Hva betyr denne forskningen for deg og dine – og hvordan foregår den egentlig? Kom og hør ekspertene fortelle!»

PANEL

  • Kristin Greve-Isdahl Mohn – Vaksineforsker ved Influensasenteret og Pandemisenteret, UiB
  • Ole Frithjof Norheim – Leder av Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), UiB
  • Halvor Sommerfelt –Leder av Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC), UiB
  • Magnus Vollset – Førsteamanuensis og helsehistoriker, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Debattleder:
Marion Solheim – Kommunikasjonsleder, Det medisinske fakultet, UiB

Arrangør: Det medisinske fakultet og UiB innsikt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Kan streames her

Se også informasjonsplakat her.