Daglige arkiver: 12. november 2021

Ukens leder

Eitri helseinkubator åpnet offisielt 01. November. Ledet av Torleif Markussen Lunde og Maija Slaidina, rommer den nye helseinkubatoren Eitri over 2400 m2 over 2 etasjer, inkludert 3 laboratorier, over 100 kontorplasser samt små og store møterom, dedikert til innovatører. Eitri er lokalisert ved siden av laboratoriebygget og BBB. Under åpningsseremonien var prominente gjester fra UiB og HUS til stede, inkludert UiB’s rektor Margareth Hagen og vise-administrativ direktør fra HUS, Clara Gram Gjesdal, som i sine taler la vekt på viktigheten av multidisiplinært samarbeid og innovasjon innen helsesektoren. Også innvesteringsforvalter Kristin Odfjell og administrerende direktør Stine Fiksdal fra VIS holdt taler under åpningen. Fredrik Saoera stod for underholdningen.

I etterkant av den storslåtte åpningen inviterte Eitri, i samarbeid med senter for fremragende forskning CCBIO og Neuro-SysMed, til dette årets Falch-forelesning med professor Rober S. Langer ved Massachusetts Institute of Technology. Professor Langer holdt en inspirerende forelesning med tittelen “Creating and implementing breakthrough technologies in biotechnology and nanotechnology”. Videre har Eitri denne uken arrangert CCBIONEUR912: Health Innovation course. Kurset har som overordnet mål å oppmuntre og legge til rette for at PhD studenter og unge forskere kan identifisere og evaluere det innovative potensiale av deres egne forskningsprosjekt, samt gi kunnskapen de trenger til å gjøre dette. Kurset gav både inspirasjon og praktisk kunnskap om hvilke veier en kan ta for å realisere det innovative potensiale av forskningsprosjekter. Faglig kompetanse fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved det Medisinske Fakultet, UiB, og fra det lokale Innovasjonssenteret VIS, gav en god forståelse av lovverket og det praktiske rundt forskningsbasert innovasjon, inkludert hvordan beskytte og utnytte deres intellektuelle verdi.

Jeg syntes det er rimelig å si at Eitri har hatt en ilddåp over de siste ukene og det blir spennende å se hvordan prosjekter og innovasjon fra Haukeland campus utvikler seg innen dette unike økosystemet! Ikke vær redd for å ta kontakt med Eitri, eller meg direkte dersom du er interessert i mer informasjon om Eitri eller hvordan Eitri kan hjelpe din innovative forskning.

Kontakt: https://www.eitrilab.no/

Avvikling og registrering av ferie

Vi minner om at all ferie skal registreres i Selvbetjeningsportalen innen 01.10.

Hovedferien omfatter etter ferieloven 15 feriedager og gis i perioden 1. juni – 30. september. Ved utløpet av denne perioden forventer UiB at alle ansatte har avviklet minst 15 feriedager. Normalt vil ansatte også ha avviklet noe ferie i forkant av hovedferien.

HR sender nå ut brev til de som ikke har registrert inn ferien om umiddelbart å registrere avviklet ferie i Selvbetjeningsportalen og søke om tiden for avvikling av restferien i inneværende år. Dersom det er noe ferie det vanskelig lar seg gjøre å avvikle i inneværende år, eller av andre grunner ønsker å overføre til neste år, kan det søkes om overføring av inntil 14 feriedager i henhold til ferielov og tariffavtale. Ved vurdering av slike søknader skal arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og plikter etter ferieloven vektlegges: «Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år».

Dersom det ved årsslutt fortsatt mangler registrering av ferie i Selvbetjeningsportalen og avtale om overføring ikke foreligger, vil all opptjent ferie anses som avviklet i inneværende år og følgelig bli slettet i våre systemer.

Åpning av anatomisk læringslab, BBB – åpent hus

Mandag 15. november åpner vi fakultetets nye «anatomiske læringslab» ved BB-bygget. Det er etablert og innredet ved hjelp av midler fra «Vestlandslege»-prosjektet, men det kommer alle studentene som vi underviser i anatomi til gode. Det inneholder fire store berøringsskjermer og programvare for interaktivt anatomisk atlas, pluss en rekke fysiske anatomiske modeller. I tillegg kan ytterligere modeller lånes ut fra Makroanatomisk avdeling. Rommet skal være et rom for aktivitet, gjerne i grupper – her skal det ikke være en stille lesesal!

Alle, både ansatte og studenter, som ønsker å stikke innom for en kikk og en demonstrasjon er velkomne mellom kl. 14 og 16 på mandag 15. november!

Sted: Anatomisk læringslab, innenfor Anatomisk samling, 2. etasje (inngangsetasjen) i BB-bygget.

Masterprosjekt i farmasi 2022/2023

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2022 – vår 2023. Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender dette til marte.arvik@uib.no  innen 20. desember 2021.

Mer informasjon.

Søknadsmal.