Daglige arkiver: 25. november 2021

Disputas – Christina Saghaug, 9. desember 2021

Prøveforelesning:    Torsdag 09. desember 2021 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28. Prøveforelesningen vil i tillegg strømmes. Se pressemelding for lenke.

Oppgitt emne:                 «Antigenic variation of protozoa»

Disputas:                  Torsdag 09. desember 2021 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28. Disputasen vil i tillegg strømmes, lenke kunngjøres i pressemeldingen

Avhandlingens tittel:       “Genetic variability of proteins involved in metronidazole metabolism and detoxification in Giardia lamblia”

  1. opponent: Professor Norbert Müller, Universitetet i Bern, Sveits
  2. opponent: PhD Pavla Tumova, Charles Universitet, Praha, Tsjekkia
  3. medlem av komiteen: Professor Harald Wiker, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anette Susanne Bøe Wolff

Åpent for alle interesserte

Pressemelding