Månedlige arkiver: desember 2021

Ukens leder

God Jul!

Så er enda et år snart omme. Høsten oppleves ofte som hektisk pga søknadsfrister, kongresser, møter og nye studentkull. Og semesteret er relativt kort i forhold til vårsemesteret. Så nå når tiden nesten løper fra oss, er det godt å kunne se frem til en høytid med mulighet for ro og ettertanke.

Covid-19 har dessverre blitt en økende utfordring i høst på tross av stor grad av vaksinedekning i befolkningen. Pandemien snur opp ned på forskning og undervisning for de fleste av oss. Hygieniske tiltak som sosial distansering, munnbind og spritvask, samt kommunikasjon og undervisning gjennom digitale medier, har krevd mye av den enkelte og organisasjonene inklusive K2. Men det har vært flott som leder å se hvor godt dere har taklet denne omveltingen med aksept og konstruktive tiltak. Tusen takk!

Selv om vi har lært mye nytt på mange områder gjennom digitale kommunikasjonsformer, er det forståelig at mange begynner å bli slitne av sosial distansering og en rekke hygieniske tiltak. Jeg tror likevel vi kommer til å gå styrket ut av pandemien, selv om det er en del ting som er blitt forsinket eller vanskeliggjort. Og det gjelder å vende situasjonen til noe positivt. Hva kan vi gjøre mer effektivt og bedre? Blir det lettere å finne ro til skriving av søknader og artikler? Kan de nasjonale og internasjonale nettverkene styrkes siden det ikke spiller noen rolle hvor vi bor?

Til tross for covid-19 har 2021 vært et godt år for K2. Medarbeidere har publisert i de beste tidsskriftene og blitt tildelt priser. Medarbeidere har nådd opp i skarp konkurranse om midler fra Norges forskningsråd (Camilla Krakstad, Emmet McCormack, Yenan Bryceson), Kreftforeningen (Camilla Krakstad, Emmet McCormack, Hans Petter Eikesdal, Stian Knappskog), Novo Nordisk Fonden (Bergithe Oftedal, Simona Chera, Stefan Johansson) for å nevne noe. Eva Gerdts fikk prisen for Årets forsknings-/innovasjonsmiljø fra Medisinsk fakultet og Årets forskningsgruppe ved Helse Vest. Videre ble Kong Olav Vs kreftforskningspris som ble tildelt Bjørn Tore Gjertsen. Gratulerer igjen til alle!

Det ser ut til at vi når vårt mål for ekstern forskningsfinansiering for 2021. Det er vi veldig stolt av. K2 koordinerer en SFF-søknad (undertegnede) og er partner på ytterligere en (Anagha Joshi). Vi satser friskt på at i alle fall en av disse når opp! Takk til Silke og Emmet for at de midlertidig var villige til å rykke opp!

For mange er jula årets høydepunkt der familie og venner samles til en høytid fylt av tradisjoner og følelsen av tilhørighet, etterfulgt av romjula som kan gi mulighet for annen aktivitet hjemme i Bergen, turer til fjells eller andre steder. Covid-19 legger dessverre begrensinger på dette også i år, men så får vi anledning til å knytte enda tettere bånd innen egen familie.

Det som de fleste av oss tar for gitt, er ikke nødvendigvis slik for alle. Noen har mistet en de var glad i eller har ingen nære venner eller familie som samles i år. Klarer vi å tenke ekstra mye på disse og kanskje inkludere dem i vår egen julefeiring?

Med ønsker om en fredelig jul og alt godt for 2022.

Ukens leder

Det nærmer seg jul og med det nærmer det seg også en ny runde med søknadsfrister igjen. I den sammenheng vil jeg bare minne på at en skal melde fra via skjemaker at man søker eksterne midler. Dette skal sikre både god søknadsstøtte og at en får tildelt en av våre økonomer for å hjelpe med budsjettet. Og så vil jeg også minne på at det finnes andre finansieringskilder enn NFR, for eksempel EU. Jeg oppfordrer dere til å delta på UiB sin informasjonsdag 14. januar 2022 i aulaen (NB! Krever registrering innen 31.12.21, følg linken for mer informasjon og påmeldingskjemaet.

Jeg håper at dere tar vare på hverandre i denne igjen Corona-pregete førjulstiden, til tross for avlyste felles markeringer.

Ha en riktig god helg!

Utlysning av SPIRE-midler 2022

Det kan nå søkes om SPIRE-midler i følgende 2 kategorier:

  1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid
  2. SPIRE – Gjesteforskermidler

 Les mer om retningslinjer, kategoriene og hvem som kan søke på hjemmesiden: SPIRE – Såkornsmidler | Forsknings- og innovasjonsavdelingen | UiB

Alle søknader skal skrives i eget søknadsskjema.  Se link til søknadsskjema nederst på hjemmesiden.

Søknader sendes på mail til administrasjonssjef Maria Holmaas, email maria.holmaas@uib.no innen 31.12.2021.

Seminar: Cholesterol conversion in the human gut microbiome

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: Cholesterol conversion in the human gut microbiome
Foreleser: Florian Fricke, professor, University of Hohenheim, Tyskland
Moderator: Simon Dankel
Tid: Onsdag 15. desember 2021 kl. 14.00-15.30
Sted: Aud. 4 BB-bygget / Zoom

Florian Fricke is Professor at the Deptartment of Microbiome & Applied Bioinformatics, Institute for Biological Chemistry and Nutrition, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany.

Excess blood cholesterol is a risk factor for cardiovascular disease, with clinical interventions aiming to reduce cholesterol uptake from exogenous, dietary sources or inhibiting endogenous cholesterol biosynthesis. Cholesterol metabolism also involves the gastrointestinal microbiota, which has been shown to convert cholesterol to non-absorbable coprostanol. However, the physiological and clinical relevance of gut microbiota-mediated cholesterol conversion remain largely unknown.

Arrangementet streames også via Zoom (klikk her).

Det blir lett servering.

Velkommen!

Utlysning av arbeidsmiljøprisen

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2021.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 17. desember 2021.

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 23. februar 2022, og vinneren tildeles:

  • Heder og ære!
  • Diplom
  • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her.

Ukens leder

Økonomien blir strammere

Det er aldri hyggelig å snakke om økonomi når den blir dårligere. Det blir dessverre strammere økonomi fremover.

Korona-pandemien har så langt medført en rekke ekstrautgifter for UiB som nå fordeles på fakultetene alt etter hvor stor deres grunnbevilgning er. Siden Medisinsk fakultet er et av de største fakultetene, får vi derfor et av de største kuttene i budsjettet for de neste tre år. Fakultetet vårt tar mesteparten av regningen, men noe fordeles på instituttene, også her etter størrelsen på grunnbevilgningen. For K2 betyr det et kutt på ca. 2,2 mill kr årlig for de neste tre år.

Dessverre er dette bare begynnelsen. Regjeringen Solberg serverte ved dens avgang et stort kutt for alle universitetene i Norge. En omlegging i pensjonsfinansieringen innebærer at universitets- og høgskolesektoren ikke lenger skal betale pensjonskostnader som en fast prosentsats av lønnsmassen, men betale for faktiske pensjonskostnader gjennom året. Sammen med noen andre innstramninger blir kuttet over en milliard kroner for universitetene samlet sett. Dessverre har den nye regjeringen Støre ikke bare opprettholdt dette, men faktisk gjort det større. Dette er et permanent kutt i grunnbevilgningen til universitetene. Det medfører en svekket økonomi for K2 i årene som kommer. Vi vil forsøke å hindre inndragning av stillinger og søke andre måter å redusere kostnadene på. Og så gjelder det å øke inntektene: ekstern finansering blir viktigere enn noen gang.  Så, stå på med søknader. K2 heier på dere!

I denne nye situasjonen er det viktig at vi har en felles forståelse for utfordringen og at vi må stå sammen om den. Så er det også en mulighet til å tenke nytt og finne nye løsninger som likevel kan bedre våre primæroppgaver: forskning, undervisning, innovasjon og kommunikasjon. Og for ordens skyld: K2 Retreat 2 på Solstrand går som planlagt. Her blir en god anledning til å diskutere på tvers av forskningsgrupper, undervisningsgrupper, personalgrupper og organisatoriske enheter – alternative og bedre måter å arbeide på med noe mindre ressursbruk.

Vi skal klare dette! La oss utvikle et enda bedre K2.

Ha en riktig god helg!

Pål R. Njølstad
Instituttleder

Pandemisenteret starter tverrfaglig PhD-kurs for å lære av koronapandemien

Fra 3. januar til 14. januar tilbyr Pandemienteret et to ukers kurs for studenter om læring av covid 19-pandemien. Kurset er åpent for både PhD og masterstudenter fra alle fagfelt ved universitetet.

Kurset vil være innom både medisinske problemstillinger knyttet til vaksiner, erfaringer fra pandemier i et historisk perspektiv samt juridiske og etiske dilemmaer.

Vi ønsker å ha deltakere fra alle fakulteter derfor trenger jeg deres hjelp å spre info om dette ved alle PhD kandidater ved UiB.

Info om kurset finnes her (ELMED328).

Mvh
Andrea Magugliani
Administrativ leder
Pandemisenteret IGS

Disputas – Magdalena Keindl, 14. desember 2021

Magdalena Keindl Foto: Jørgen Barth

Prøveforelesning:    Tirsdag 14. desember 2021 kl. 10.15Oppgitt emne:                 «Innate and adaptive immune cells in the pathogenesis of diabetic complications»

Disputas:                  Tirsdag 14. desember 2021 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, Glasblokkene, (BUS), Haukelandsbakken 15. Disputasen vil i tillegg strømmes

 

 

Avhandlingens tittel:       “Interleukin-2 receptor in the pathogenesis of diabetic complications and Sjögren’s syndrome”

  1. opponent: Professor Åke Lernmark, Lund Universitet Diabetes Senter, Sverige
  2. opponent: Professor Natalia Marek-Trzonkowska, Universitetet i Gdansk, Polen
  3. medlem av komiteen: Professor II Jørn Vegard Sagen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Digital disputas

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste to ukers litteratursøk på PubMed. Denne gangen inkluderer listen totalt 6 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Jens Vikse.

1. A Gene Signature Identifying CIN3 Regression and Cervical Cancer Survival.
Halle MK, Munk AC, Engesæter B, Akbari S, Frafjord A, Hoivik EA, Forsse D, Fasmer KE, Woie K, Haldorsen IS, Bertelsen BI, Janssen EAM, Gudslaugsson E, Krakstad C, Øvestad IT.
Cancers (Basel). 2021 Nov 16;13(22):5737. doi: 10.3390/cancers13225737.
2. Diagnostic Accuracy of Liquid Biopsy in Endometrial Cancer.
Łukasiewicz M, Pastuszak K, Łapińska-Szumczyk S, Różański R, Veld SGJGI’, Bieńkowski M, Stokowy T, Ratajska M, Best MG, Würdinger T, Żaczek AJ, Supernat A, Jassem J.
Cancers (Basel). 2021 Nov 16;13(22):5731. doi: 10.3390/cancers13225731.
3. Breathing patterns in people with exercise-induced laryngeal obstruction.
Lie AH, Grønnevik I, Frisk B, Røksund OD, Hammer I, Vollsaeter M, Halvorsen T, Clemm HH.
Physiol Rep. 2021 Nov;9(22):e15086. doi: 10.14814/phy2.15086.
4. Thrombosis and Thrombocytopenia after HPV Vaccination.
Johansen S, Laegreid IJ, Ernstsen SL, Azrakhsh NA, Olsnes Kittang A, Lindås R, Gjertsen BT, Vetti N, Mørtberg TV, Sørvoll IH, Holme PA, Ahlen MT, Reikvam H.
J Thromb Haemost. 2021 Nov 24. doi: 10.1111/jth.15604. Online ahead of print.
5. Genetic alterations associated with malignant transformation of sporadic vestibular schwannoma.
Håvik AL, Bruland O, Miletic H, Poulsgaard L, Scheie D, Fugleholm K, Lund-Johansen M, Knappskog PM.
Acta Neurochir (Wien). 2021 Nov 24. doi: 10.1007/s00701-021-05062-0. Online ahead of print.
6. Artifacts on Magnetic Resonance Imaging from Electronic Identification Enablement in Silicone Gel Implants Are Not Negligible.
Kurz KD, Kallevåg Ø, Austrått K, Styr B, Leiknes JB, Krøger P. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2021 Nov 22;9(11):e3941. doi: 10.1097/GOX.0000000000003941. eCollection 2021 Nov.