Daglige arkiver: 5. november 2021

Ukens leder

Kjære alle,

Tilbake i stolen igjen etter en spennende og travel prosess med å koordinere en SFF-søknad! Jeg synes produktet ble veldig bra og håper NFR er enig 🙂

Jeg vil rette en stor takk til Silke Appel som vikarierte for meg samt resten av lederteamet ved K2 som naturligvis fikk flere arbeidsoppgaver.

I 2019 arrangerte vi for alle ansatte ved K2 en «K2 Retreat» på Solstrand som vi har fått veldige gode tilbakemeldinger på. Planen var derfor å gjenta denne – hvert annet år pga. økonomiske forhold. Korona-pandemien gjorde imidlertid at vi dessverre ikke kunne arrangere den i 2021. Siden samfunnet er åpnet opp igjen med mindre restriksjoner, blir det som dere har fått informasjon om tidligere en ny «K2 Retreat» 24-25. februar 2022. Vi får håpe smittetallene holder seg på et akseptabelt nivå slik at det ikke innføres restriksjoner igjen på denne typen arrangementer.

Jeg vil minne om påmeldingsfristen som er alt 21. november. Dere kan melde dere på her: K2 KONFERANSEN 2022 / K2 CONFERENCE 2022 (uib.no).

Håper å se så mange som mulig av dere på Solstrand og at dere engasjerer dere i diskusjoner, grupper og annen aktivitet. Konferansen blir ikke bedre enn det deltakerne gjør den til!

Ha en riktig god helg!
Pål

Nominasjon til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2022

Kreftforeningen tildeler hvert år Kong Olav Vs kreftforskningspris til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme norsk kreftforskning. Denne prestisjetunge prisen har blitt utdelt siden 1992 og er på 1 million kroner.

Du inviteres til å nominere kandidater for Kreftforskningsprisen i 2022 gjennom våre nettsider. Frist for nominasjonen er 20. desember 2021.

Les retningslinjer og vurderingskriterier for prisutdelingen

Nominér kandidat gjennom våre nettsider

HMS-vernerunde 2021

Årets HSM-runder er berammet til 16. og 17. november.

16.11 fra kl 13: KK og Glassblokkene
17.011 fra kl 12.00 Laboratoriebygget

Vennligst fyll ut aktuelt skjema og ha det klart til runden, spesielt viktig hvis det er noe du ønsker å forandre på.

Skjema kan eventuelt sendes til siv.bedringaas@uib.no

Håper vi ser deg på runden.

MVH
Siv Lise

HMS-info

Årets søknader for HMS-midler er nå behandlet. K2 fikk tilskudd til disse tiltakene:

  • Støyreduserende tiltak ved analyseinstrument ved Flow Kjernefasilitet
  • Punktavsug med hette og fleksibel arm i laboratoriet,  Glassblokkene
  • stor førstehjelp / akuttbag med ekstra geler for brannskader. Skal henge i felles arealet i 8 etasje, Laboratoriebygget

Neste søknad vil bli sendt ut i god tid før fristen.

Mvh
Siv Lise, HMS-utvalget

Åpent møte om gjengangere innen forskningsetikk 22.11 på Akademiet

Møtet er på huset, Drammensveien 78, den 22. november 2021, fra klokken 17:00 til 20:00 (med lett bevertning i pausen).

Det blir innledninger fra Ole Mathias Sejersted og Bjørn Torgrim Ramberg, Ole Andreas Rognstad, Knut Ruyter, Aud V. Tønnesen og Mari Elken. De vil ta for seg spørsmålet om forskningsetikk ulike ståsted; både faglige og organisatoriske.

Møtet vil bli tatt opp for de som ikke har anledning til å se det fysisk. Opptaket vil bli lagt ut på vår YouTube-kanal og nettsider.

Med vennlig hilsen,
Anne Helene Bakke
Studentmedarbeider
Det Norske Videnskaps-Akademi