Avvikling og registrering av ferie

Vi minner om at all ferie skal registreres i Selvbetjeningsportalen innen 01.10.

Hovedferien omfatter etter ferieloven 15 feriedager og gis i perioden 1. juni – 30. september. Ved utløpet av denne perioden forventer UiB at alle ansatte har avviklet minst 15 feriedager. Normalt vil ansatte også ha avviklet noe ferie i forkant av hovedferien.

HR sender nå ut brev til de som ikke har registrert inn ferien om umiddelbart å registrere avviklet ferie i Selvbetjeningsportalen og søke om tiden for avvikling av restferien i inneværende år. Dersom det er noe ferie det vanskelig lar seg gjøre å avvikle i inneværende år, eller av andre grunner ønsker å overføre til neste år, kan det søkes om overføring av inntil 14 feriedager i henhold til ferielov og tariffavtale. Ved vurdering av slike søknader skal arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og plikter etter ferieloven vektlegges: «Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år».

Dersom det ved årsslutt fortsatt mangler registrering av ferie i Selvbetjeningsportalen og avtale om overføring ikke foreligger, vil all opptjent ferie anses som avviklet i inneværende år og følgelig bli slettet i våre systemer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *