Daily Archives: Thursday September 24th, 2020

A big thank you!

After almost one week as acting head of the department, I would first like to say a big thank you for all the trust and support I have received, and Julie has deserved an extra thank you. I hope all of you understand that there may be some delays regarding some processes, but I’m doing the best I can, and together with Emmet, Mette and Julie I am convinced we will manage. I have now a post shelf on the 8th floor, and I will be available at Pål’s office on the 8th floor every Tuesday. The other days I can be met in my office on the 5th floor of the lab building (5395).

Although I have taken over most of the obligations, Pål and I have agreed that the employee interviews are postponed until after he returns as leader. But all research group leaders are encouraged to continue with their employee interviews, remember that it now is required to actually have them, it is not enough to just offer employee interviews.

Another topic I would like to mention is the university’s increased focus on ERC applications. All scientific staff should at least consider applying. Amra will contact you with more information during the coming months.

And even though autumn has begun, I hope we will get some sun during the weekend!

Norwegian: Fakultetets HMS-dag

Hold av datoen 10. desember for fakultetets HMS-dag! Noe usikkert i hvilken form den kommer, mer info vil komme når det nærmer seg.

På dagen skal det deles ut en arbeidsmiljøpris, til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Arbeidsmiljøpris på Det medisinske fakultet 

Arbeidsmiljøprisen tildeles årlig til en person eller enhet/gruppe som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet. Ut fra en helhetsvurdering skal prisen tildeles den eller dem som har gjennomført eller tatt initiativ til nye og innovative tiltak etter minst ett av følgende kriterier:

1. Bidrar til å øke sikkerheten på arbeidsplassen.

2. Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø preget av inkludering og mangfold.

3. Bidrar til å øke forståelsen av og kunnskapen om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

4. Tiltak som bygger broer på tvers av organisasjonen, og som bidrar til at «vi -følelsen» styrkes.

Nominasjoner sendes inn her, med frist 15. november.

Norwegian: Søk på kurs innen vurdering i medisinsk utdanning og få kurs og utgifter dekket!

Nasjonal delprøve i medisinstudiet sine midler fra NOKUTs Utdanningskvalitetspris går blant annet til kompetanseheving innenfor medisinsk vurdering. Nå kan du søke om å få dekket reise, opphold og kursavgift via utgiftsrefusjon. Alle som lager eksamensoppgaver til eksamener ved medisinstudiene ved norske universiteter og/eller lager oppgaver til nasjonal delprøve i medisin kan søke. Teknisk-administrative som jobber tett med eksamen kan også søke, selv om de ikke lager oppgaver.

På grunn av COVID19-situasjonen er flere av kursene gjort om til online-kurs. Her finner du de aktuelle kursene i 2020/2021 https://www.med.uio.no/om/prosjekter/nasjonal-delprove-medisin/kurs/2020/kurs-2020.html

Frist for å søke er 1. oktober 2020, og søknader sendes til arbeidsgruppen for nasjonal delprøve ved Åsmund Skaar: asmund.skaar@medisin.uio.no

Les mer her: https://www.med.uio.no/om/prosjekter/nasjonal-delprove-medisin/kurs/

New publications

Here are recent publications with contributions from K2 based on last week’s search on PubMed (and optionally articles that have not been included in previous lists). This time the list includes in total 8 recent publications. The entries appear in the order they were received from NCBI. If you have publications that are not included in this or previous lists, please send the references to Oda Barth Vedøy.

Continue reading