NYE RETNINGSLINJER FOR DISPUTASER

Det har vært et stort ønske med publikum på disputaser da dette er den dagen kandidatene kan få vist frem hva de har jobbet med så lenge. Fakultetet har derfor arbeidet frem en prøveordning som forhåpentligvis kan ivareta både de tekniske utfordringene ved digital gjennomføring av disputas og smittevernhensyn.

Det åpnes nå for en løsning der inntil 20 personer kan være til stede i egnet UiB-lokale under prøveforelesning og disputas. Dette kan kun skje etter avtale med instituttet og under forutsetning av at smittevernregler overholdes. Kandidater som ønsker en slik løsning, må ta kontakt med Irene Hjelmaas (Irene.Hjelmaas@uib.no) så snart som mulig. Det er kandidatens ansvar å melde inn deltakerlister med telefonnummer til instituttet senest 2 dager før disputasen. Dersom deltakerlister ikke blir meldt inn, kan ikke publikum bli sluppet inn i lokalet.

Ved avtale om fysisk disputas skal det være en smittevernvakt til stede i lokalet under hele arrangementet. Denne har ansvar for adgangskontroll opp mot deltakerlisten, desinfisering av kontaktflater før og etter bruk og at alle tilstedeværende følger regler om å holde avstand før, under og etter disputas. Smittevernvakten kan for eksempel være en fra kandidatens forskningsgruppe.

Under doktorgradsprøven vil vår ph.d.-kontakt (organisert av Irene Hjelmaas) prioritere det digitale arrangementet da dette utgjør grunnlaget for bedømmelsen. Ph.d.-kontakt vil derfor ikke være fysisk til stede, men vil være tilgjengelig digitalt og legge til rette for testing og gjennomføring.

For øvrig gjelder følgende:

– Heldigital disputas er fortsatt anbefalt. Med heldigitalt menes en løsning der alle involverte, inkludert kandidaten disputerer fra sitt eget hjem eller kontor (med privat eller UiB-utstyr).

– Alle som har en aktiv rolle i disputasen må delta i testing i god tid på forhånd, med det utstyret og i det rommet de skal oppholde seg på selve disputasen. Alle som har en aktiv rolle under disputasen må gjøre seg godt kjent med utstyret gjennom testingen.

– IT-assistent vil være fysisk til stede (så lenge de ikke må være i karantene e.l.). Dette bestilles via UiB-hjelp.

– Zoom webinar er den anbefalte løsningen fra UiB sentralt.

– Det blir dessverre ikke anledning til å invitere flere enn 20 personer totalt inn i disputaslokalet selv om størrelsen på rommet skulle tilsi at det er mulig.

Merk at når det gjelder publikumsadgang kan det komme endringer på kort varsel dersom smittesituasjonen forverrer seg.

Lykke til!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *