Daglige arkiver: 20. august 2020

Hei alle sammen!

Da er semesteret godt i gang med delvis ganske annerledes undervisning i Korona-tiden. Jeg oppfordrer alle undervisere til å melde seg inn i Teams gruppen «K2 digital undervisning» som inneholder mye nyttig informasjon og er en plattform for erfaringsutveksling.

Også i år har UiB sentralt lyst ut infrastrukturmidler med en ramme på 15 millioner kroner. Det medisinske fakultet kan fremme 3 søknader. Det er prodekan for forskning, Marit Bakke, og forskningsledere fra instituttene som rangerer søknadene og velger de 3 som skal sendes til universitetet sentralt. Retningslinjene finnes her (Veileder Forskningsinfrastruktur 2021). I korte trekk gjelder:

 • Hver søknad kan være på maks 4 MNOK
 • Det må legges inn egenandel på minst 20% (av søknadsbeløp)
 • Fakultetet har satt av 1 MNOK for å dekke egenandel
 • Hvis to fakultet går sammen kan søknadssummen være 8 mill. Merk at søknaden må være blant de tre søknadene som begge fakultetene sender inn.

Søknadsskjemaet finnes her (Søknadsskjema). Søknader fra K2 sendes til meg (silke.appel@uib.no) og rangeres av ledergruppen. Søknadsfristen er 7/9.

Status som merittert underviser – 2020 – ny søknadsfrist

Som et ledd i arbeidet for studiekvalitet har fakultetsstyret opprettet en meritteringsordning for fremragende undervisere ved Det medisinske fakultet.

Fakultetet inviterer med dette sine undervisere til å søke om å bli tildelt merittert undervisningsstatus. Merittert status tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand.

Søknadsfrist er 1. oktober 2020.

For mer informasjon om meritteringsordningen og søknadskravene se: Utlysning meritteringsordning 2020 og Krav til søknad om status som merittert underviser

English: Web based course CCBIO905 Methods in Cancer Biomarker Research, fall 2020

We are happy to invite you to CCBIO’s course CCBIO905 Methods in Cancer Biomarker Research, October 27-29, 2020. This will be run online through Zoom, so you can join from the comfort of your home, or your home universities. Although the course is mainly intended for PhD students and Master students, admission is open for others who find this course interesting.

CCBIO905 is a 5 ECTS course with focus on the full panel of advanced and standard methods with relevance for cancer biomarkers. The intention is a methodological course that also includes components of ethics and economy.

The thematic parts include methods ranging from basic techniques on nucleotides and proteins to more advanced approaches, as well as bioinformatics and bio-banking. The course will focus on methods to study tissue samples, blood samples, urine samples, and other biologic materials, like immunohistochemistry, in situ hybridization, PCR-techniques and sequencing, Western blot and ELISA, microarray methods, proteomics, circulating tumor cells and DNA, flow cytometry, bioinformatics and biobanks. Changes in nucleic acids and proteins in different settings will also be covered.

Les videre

English: Web based course CCBIO907 Cancer-related vascular biology, fall 2020

We have the pleasure of inviting you to a web based CCBIO course: CCBIO907 Cancer-related vascular biology, September 21 – October 2, 2020

The course will be held through a digital platform (Zoom), also the group assignments, so you can attend even from the comfort of your own home. Although the course is mainly intended for PhD students and Master students, admission is open for others who find this course interesting.

CCBIO907 is a 6 ECTS course that provides broad theoretical and practical understanding of basic aspects of vascular biology, cancer-related vascular biology, and other processes and diseases where vascular biology is relevant. The course presents knowledge about relationships between vascular biology, cancer progression, and diagnostic and treatment options directed towards the vasculature. Applied methods for studying vascular biology and biomarkers reflecting cancer-related vascular biology are taught. Also, the course aims to stimulate to scientific thinking, critical election and professional discussions.

CCBIO907 is part of the CCBIO-Harvard INTPART collaboration, and participants attending this course will have the rear opportunity to benefit from the knowledge of researchers who have been in the frontline of vascular biology research for decades, and who are experienced lecturers at Harvard Medical School. This year, you will get to meet Edward R. Smith, Joyce Bischoff and Hong Cheng in addition to Randy Watnick and Mike Rogers.

Program: See the preliminary scientific program here.

Les videre

Ukens ansatt – Monika Ringdal

Hei 
Jeg tok utdannelsen min ved NTNU i Trondheim innenfor molekylær cellebiologi. Jeg flyttet til Bergen etter studiet og var så heldig å få jobb som avdelingsingeniør i Pål Njølstads MODY-gruppe i 2016. I dag er organiseringen endret litt, men jeg hører fremdeles til MODY-gruppen og er gjennom dette tilknyttet Senter for Diabetesforskning. MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) er fremdeles er en viktig del av arbeidet.
Gruppen består av både UIB- og sykehusansatte. Den tette tilknytningen til Haukeland Universitetssykehus gir en nærhet til det kliniske arbeidet som gjør det ekstra interessant og meningsfylt. Jeg føler meg veldig heldig som får jobbe her med superdyktige og utrolig hyggelige kolleger, som gjør det veldig fint å være på jobb.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 5 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Retningslinjer for høstens disputaser

Fakultetet har utarbeidet retningslinjer for høstens disputaser;

 • Heldigital disputas er fortsatt anbefalt. Med heldigitalt menes en løsning der alle involverte, inkludert kandidaten disputerer fra sitt eget hjem eller kontor (med privat eller UiB-utstyr).
 • Fakultetet åpner for å benytte egnede UiB-lokaler etter avtale med aktuelt institutt. Dette er særlig aktuelt dersom kandidaten kun har tilgang på Helse-Bergen-pc. Dersom UiB-lokaler benyttes, kan veiledere, samt evt. komitéleder og custos være i samme rom som kandidaten. Det er ikke anledning for opponenter å være fysisk tilstede, selv i tilfeller hvor disse allerede befinner seg i Bergen. Merk at custos og komitéleder da må ha en mulighet til å trekke seg tilbake for å delta på det digitale komitémøtet, slik at det kreves eget (medbrakt) utstyr til dette. Man kan bruke laptop, nettbrett eller lignende, men merk at dette må også testes.
 • Ph.d.-koordinator eller andre representanter fra administrasjonen kan ikke forventes å være fysisk tilstede, men vil være tilgjengelig digitalt og legge til rette for testing og gjennomføring.
 • Alle som har en aktiv rolle i disputasen må delta i testing på forhånd, med det utstyret og i det rommet de skal oppholde seg på selve disputasen. Alle som har en aktiv rolle under disputasen må gjøre seg godt kjent med utstyret gjennom testingen.
 • IT-assistent kan være fysisk tilstede så lenge de ikke jobber fra hjemmekontor. Dette bestilles via UiB-hjelp.
 • Zoom webinar er den anbefalte løsningen fra UiB sentralt. IT-avdelingen jobber med å få på plass flere lisenser, sannsynligvis fra oktober. Vi vil holde dere oppdatert om fremdrift, men inntil videre kan UiBhjelp benyttes til å bestille bruk av lisens.
 • Instituttet vil ikke besørge mat, duk, kappe eller blomster til lokalet der kandidaten oppholder seg.
 • Det blir ikke anledning til å invitere publikum inn i disputaslokalet selv om størrelsen på rommet skulle tilsi at det er mulig.
 • Fakultetet vil tilby administrativ støtte til instituttene på datoer der ett institutt har to disputaser på samme dag, men vi vil i størst mulig grad prøve å unngå kollisjoner.

Ved spørsmål ta kontakt med Phd-koordinator Irene Hjelmaas.