Daglige arkiver: 13. august 2020

Velkommen tilbake til et nytt semester!

Håper alle har hatt en fin ferie. De fleste har vel vært i Norge og kanskje sett med nye øyne hvor vakkert og spennende vårt land er?

Koronavirus

Det er som dere vet økt smittespredning av koronavirus og regjeringen bremser nå opp gjenåpningen av samfunnet. Dekan Per Bakke har nylig sendt en mail til alle ansatte ved fakultetet hva dette betyr for ansatte ved Medisinsk fakultet. Bruk av hjemmekontor er delegert til instituttnivå.

  • Hvem kan ha hjemmekontor?

Hovedregel er at alle ansatte skal gå på jobb. Spesielt gjelder dette laboratoriene.

Hjemmekontor kan være aktuelt for de som er i risikogrupper eller for å avlaste offentlig transport. Dette må avtales med din nærmeste leder (forskningsgruppeleder eller Julie Stavnes for administrativt ansatte). Det forutsettes at arbeidsoppgavene faktisk kan utføres hjemme.

Risikogrupper: Eldre ansatte over 65 år, ansatte med underliggende kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes, kreft, medikamentelt indusert immunsvikt, eller kronisk lunge, lever eller nyresykdom (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/).

  • Hvordan forholde seg ved utenlandsreiser?

Siden vi arbeider i et sykehusmiljø, skal vi følge Helse Bergen sine retningslinjer.

Røde land: Du må i karantene men testing for SARS-CoV-2 er ikke påkrevd. Unntaket er om særlige forhold tilsier at du må starte å jobbe før utløp av karantenetiden (da kreves to negative tester med min. 48 timers intervall og siste test min. fem dager etter innkomst).

Gule land: Dersom du siste ti dager har vært i et gult land må du teste deg. Som hovedregel skal du ikke gå på jobb før negativt prøvesvar foreligger. Dersom nærmeste leder likevel vurderer det som nødvendig, kan du – dersom du er frisk – gå på jobb med munnbind inntil testresultat er klart.

For begge tilfeller bør du informere nærmeste leder før du skal gå på jobb igjen.

  • Hvor kan jeg teste meg?

De som også har stilling i Helse Bergen bør teste seg på i parkeringshuset ved Haukeland hotell (åpen 08.30-11, tlf. 55976160).

De som kun har UiB-stilling bør bruke fastlege, lokal legevakt eller kontakte administrasjonssjef Julie Savnes for informasjon om UiB sitt system (www.uib.no/ir/137102/testing-covid-19-innreisende-ansatte-ved-uib/).

 

Olav Thon-stiftelsens priser og prosjektmidler innen naturvitenskap og medisin 2021

Olav Thon-stiftelsen har lyst ut inntil tre priser for fremragende undervisning og en støtteordning for studentaktive forskningsprosjekter innen naturvitenskap og medisin for 2021

  • Pris for fremragende undervisning

Prisen for fremragende undervisning kan tildeles vitenskapelig ansatte som underviser ved universiteter og høyskoler i Norge i kombinerte stillinger. Personer i bistilling kan også foreslås. Prisen er personlig, og beløper seg til 500 000 NOK. Det er krav om studenttilknytning i nominasjonen.

  • Finansiell støtte til studentaktive forskningsprosjekter

Det kan gis støtte til forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning.

Beløp som kan tildeles er inntil 830 000 NOK per år i maksimalt tre år.

Ytterligere informasjon finner du i vedlegget Thonpriser_undervisning_2020. Nominasjoner skal sendes instituttet innen 19. august (mette.vesterhus@uib.no). Vi videreformidler nominasjonene til fakultetet.

Instruks dersom ansatt eller student blir syk av Covid-19 på campus

Bedriftshelsetjenesten har etter forespørsel fra miljøene utarbeidet en instruks for ledere og undervisere om hvordan en går frem dersom en ansatt eller student blir syk på campus og det er mistanke om Covid-19.

Instruksen er tilgjengelig på HMS-portalen, på nettsidene «Smittevernregler i forbindelse med korona» og «Tilgang til campus». Den finnes på norsk og engelsk, og oppdateres i tråd med FHIs anbefalinger.

Ved spørsmål, ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten på epost: bht@uib.no

Livet uten lærling

Vår lærling Tonje har i løpet av sommeren bestemt seg for å si opp sin stilling som lærling hos oss for å flytte til Oslo. Hun har allerede hatt sin siste dag og resepsjonen i åttende etasje er derfor ubemannet. Tonje har hatt ansvaret for mange viktige oppgaver, deriblant instituttets ansikt utad, rombooking, institutttelefonen, bestillinger, post, assistanse til møter og mye mye mer.

Jeg jobber med forskjellige løsninger, alt fra ny lærling til hjelp fra andre lærlinger, men inntil vi får en ny, dedikert ressurs på plass, må vi gjøre mer selv. Vi i administrasjonen skal bistå så godt vi kan, men vi må dessverre be om både tålmodighet og forståelse for at noen ting vil ta lenger tid. Vi er takknemlig for at du hjelper oss der du kan, både med å gjøre mer selv og å være ute i god tid hvis du trenger hjelp.

Beste hilsen Julie

ARBEIDSMILJØPRISEN

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 15.november 2020: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets første HMS-dag den 10.desember 2020, og vinneren tildeles:

  • Heder og ære!
  • Vandrepokal
  • Diplom
  • kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: http://ekstern.filer.uib.no/mofa/HMS/HMS%20pris-forslag%20til%20kriterier.pdf

Erasmus ansattmobilitet 2020/21

Se vedlegg om Erasmus ansattmobilitet for teknisk- og administrativt ansatte og  Erasmus undervisningsmobilitet for fagansatte. Søknadsfrister: 20. august og 20, januar.

Änsattmobilitet: Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet 2020 – 2021

Undervisningsmobilitet: Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet 2020-21

Nettside med mer informasjon:

Ansattmobilitet: https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

Undervisningsmobilitet: https://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet

English: Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen on 14.09.2020

We are pleased to announce that we will hold the Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen on 14.09.2020 as planned. Norwegian regulations allow to hold conferences in person, and we continuously plan to do so!

We hope that you all have the chance to join this free one-day meeting in September. If you have any further questions regarding the conference, do not hesitate to contact us!

If you have not done so, check out our Nordic Nanopore-Seq Network website with great information about us and the ~60 scientists that joined the network already! https://nordicnanopore.net/

Please find attached the updated Advertisement poster: N3M – 2020

Ukens ansatt – Andre Sulen

Kva du arbeider med?

Jeg er utdannet biolog og arbeider som postdoktor ved K.G. Jebsen Senter for autoimmune sykdommer og i gruppen Endokrin Medisin. Gjennom PhD-perioden her på K2 og tre år som postdoktor på Karolinska Institutet i Stockholm har jeg utviklet en fascinasjon for hvordan immuncellene våre påvirker helsen vår. Jeg jobbet med cellesignalering i monocytter ved miljøpåvirkning under PhD-perioden, og fortsatte med karakterisering av makrofager og deres rolle i fettvev ved Karolinska. Feltet immunologi gjennomgår for øyeblikket store fremskritt på grunn av teknologiske nyvinninger, som for eksempel CyTOF og «single-cell» sekvensering, som gjør det mulig å studere store mengder data på enkeltcellenivå. Jeg har vært forunt å få bygge kompetanse innen disse teknikkene, både på lab og med datanalyse, og jeg ser frem til å bidra med dette på K.G. Jebsen senteret. Vi forsker på sykdommer der immunsystemet angriper endokrine organer slik at hormonbalansen blir forstyrret. Visse genvarianter er knyttet til det å utvikle slike sykdommer, men akkurat hvordan det komplekse samspillet mellom immunsystemet og disse organene går galt tidlig i prosessen er ukjent. Ved å kombinere «single-cell»-teknikker med klinisk materiale og dyremodeller har vi som mål å belyse dette.

Kvifor du vil arbeide med K2?

K.G. Jebsen Senter for autoimmune sykdommer består av en fin blanding klinikere og forskere som har solid «track-record» innen immunologi og endokrinologi. Forskningen spenner fra GWAS til mer funksjonelle studier, og det er et pluss at det er et stort fokus på «single-cell» ved senteret. Når jeg ser tilbake på PhD-perioden ved instituttet er det spesielt de gode kollegaene som jeg husker. Med tidligere kjennskap til miljøet på K2 ble derfor valget om å komme tilbake for meg veldig enkelt.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på sommerferiens litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 77 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre