Hei alle sammen!

Da er semesteret godt i gang med delvis ganske annerledes undervisning i Korona-tiden. Jeg oppfordrer alle undervisere til å melde seg inn i Teams gruppen «K2 digital undervisning» som inneholder mye nyttig informasjon og er en plattform for erfaringsutveksling.

Også i år har UiB sentralt lyst ut infrastrukturmidler med en ramme på 15 millioner kroner. Det medisinske fakultet kan fremme 3 søknader. Det er prodekan for forskning, Marit Bakke, og forskningsledere fra instituttene som rangerer søknadene og velger de 3 som skal sendes til universitetet sentralt. Retningslinjene finnes her (Veileder Forskningsinfrastruktur 2021). I korte trekk gjelder:

  • Hver søknad kan være på maks 4 MNOK
  • Det må legges inn egenandel på minst 20% (av søknadsbeløp)
  • Fakultetet har satt av 1 MNOK for å dekke egenandel
  • Hvis to fakultet går sammen kan søknadssummen være 8 mill. Merk at søknaden må være blant de tre søknadene som begge fakultetene sender inn.

Søknadsskjemaet finnes her (Søknadsskjema). Søknader fra K2 sendes til meg (silke.appel@uib.no) og rangeres av ledergruppen. Søknadsfristen er 7/9.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *