Retningslinjer for høstens disputaser

Fakultetet har utarbeidet retningslinjer for høstens disputaser;

  • Heldigital disputas er fortsatt anbefalt. Med heldigitalt menes en løsning der alle involverte, inkludert kandidaten disputerer fra sitt eget hjem eller kontor (med privat eller UiB-utstyr).
  • Fakultetet åpner for å benytte egnede UiB-lokaler etter avtale med aktuelt institutt. Dette er særlig aktuelt dersom kandidaten kun har tilgang på Helse-Bergen-pc. Dersom UiB-lokaler benyttes, kan veiledere, samt evt. komitéleder og custos være i samme rom som kandidaten. Det er ikke anledning for opponenter å være fysisk tilstede, selv i tilfeller hvor disse allerede befinner seg i Bergen. Merk at custos og komitéleder da må ha en mulighet til å trekke seg tilbake for å delta på det digitale komitémøtet, slik at det kreves eget (medbrakt) utstyr til dette. Man kan bruke laptop, nettbrett eller lignende, men merk at dette må også testes.
  • Ph.d.-koordinator eller andre representanter fra administrasjonen kan ikke forventes å være fysisk tilstede, men vil være tilgjengelig digitalt og legge til rette for testing og gjennomføring.
  • Alle som har en aktiv rolle i disputasen må delta i testing på forhånd, med det utstyret og i det rommet de skal oppholde seg på selve disputasen. Alle som har en aktiv rolle under disputasen må gjøre seg godt kjent med utstyret gjennom testingen.
  • IT-assistent kan være fysisk tilstede så lenge de ikke jobber fra hjemmekontor. Dette bestilles via UiB-hjelp.
  • Zoom webinar er den anbefalte løsningen fra UiB sentralt. IT-avdelingen jobber med å få på plass flere lisenser, sannsynligvis fra oktober. Vi vil holde dere oppdatert om fremdrift, men inntil videre kan UiBhjelp benyttes til å bestille bruk av lisens.
  • Instituttet vil ikke besørge mat, duk, kappe eller blomster til lokalet der kandidaten oppholder seg.
  • Det blir ikke anledning til å invitere publikum inn i disputaslokalet selv om størrelsen på rommet skulle tilsi at det er mulig.
  • Fakultetet vil tilby administrativ støtte til instituttene på datoer der ett institutt har to disputaser på samme dag, men vi vil i størst mulig grad prøve å unngå kollisjoner.

Ved spørsmål ta kontakt med Phd-koordinator Irene Hjelmaas.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *