Ukens ansatt – Ketil Grong

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg er ansatt i 100% stilling som professor ved Klinisk institutt 2, så hovedjobben min er jo i prinsippet todelt, å drive med forskning og med undervisning av medisinstudentene.
Forskningsmessig så har jeg i alle de år arbeidet hovedsakelig med dyreeksperimentell forskning med fokus på hjertefunksjon og sirkulasjon. Jobben innebærer å være både tilrettelegger, forskningsveileder samt prosjektmedarbeider i pågående doktorgradsprosjekter og forskergrupper.

For tiden er jeg involvert i flere dyreeksperimentelle studier på griser i full narkose. I disse dyremodellene kan vi simulerer åpne hjerteoperasjoner, livstruende sviktende hjertefunksjon og hjertestans. Mange av studiene handler om bruk av mekanisk sirkulasjonsstøtte med forskjellig typer utstyr (hjerte-lungemaskin, ECMO og Impella-pumper) som midlertidig kan understøtte eller erstatte hjertefunksjonen. Dette utstyret brukes også på pasienter, og vi ønsker i våre dyreeksperimenter å studere hvordan vi kan optimalisere hjertefunksjonen og sirkulasjonen til hjertemuskelen under og etter denne typen behandling. Det blir ofte lange dager i Vivarium med forsøk som kan vare i 8-10 timer. Der disponerer vi en god del avansert registreringsutstyr for vurdering av hjertefunksjon og sirkulasjon. Så går det jo mye tid til å samle, systematisere og analysere data fra slike forsøk. I samarbeid med doktorgradskandidater og andre utarbeides det så manuskripter med tanke på publikasjon.

Siden jeg opp gjennom årene har samarbeidet mest med hjertekirurgene ved Haukeland Universitetssykehus når det gjelder forskningen, har det blitt naturlig at jeg har en del undervisning for medisinstudentene om tema som omhandler hjerte- og thoraxkirurgisk behandling. Både rene forelesninger og pasient-nær undervisning på Hjerte Post 4 er noe av det jeg driver med. Jeg er jo dessuten involvert i nye eksamensordninger (OSKE) og i den faglige planleggingen av undervisningen i fagområdet Sirkulasjon. Siden jeg har muligheten her i K2Nytt; jeg og mange med meg synes at det er avsatt alt for liten tid og ressurser til undervisning både i hjertesykdommer generelt og i hjerte-thoraxkirurgi spesielt i den nye studieplanen MED2015. Her må det gjøres noen endringer.

Hva liker du å arbeide med på K2?
Det er vel det å arbeide sammen med andre mot noen felles mål både hva gjelder å få til god forskning og god studentundervisning som er det viktigste og som jeg liker best med jobben. I mitt tilfelle så kan det være å samarbeide med forskere, teknikere og administrative både fra K2, fra K1, fra Haukeland Universitetssykehus og andre. I tillegg så er det jo mange hyggelige kollegaer og medarbeidere som en treffer på og omgås med i hverdagen på K2.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *