Daglige arkiver: 25. januar 2019

Ny epostrutine ved K2

Å håndtere epostmappen i en travel hverdag blir alt mer utfordrende. Av og til glipper det og eposter forsvinner under horisonten og blir glemt.

Pål og jeg har derfor besluttet å endre rutinene. Fra nå av skal alle henvendelser til K2 instituttlederen sendes til post@k2.uib.no, dette for å sikre at håndteringen blir best mulig. Denne eposten blir lest av instituttleder eller hans stedfortreder som sammen lettere kan besvare og ekspedere sakene.

Endringen gjelder fra nå.

God helg

Eystein Husebye
Fungerende instituttleder

Vinnerne av De årlige forskningspresentasjonene 2019

 

Totalt 7 priser ble delt ut i forbindelse med Forskerskolen i klinisk medisin sin årlige forskningskonferanse
Fra venstre: Mette Engan, Jan-Inge Bjune, Gro Dyrhovden, Fredrik Sævik, Spiros Kotopoulis, Shamundeeswari Anandan og Silje Solberg

De årlige forskningspresentasjonene arrangeres hvert år av Forskerskolen i klinisk medisin , og består av to deler: en poster- og en muntlig presentasjonsdel. Posterpresentasjonene foregikk onsdag i Fojaeen på Haukeland Universitetssykehus, mens de muntlige presentasjonene foregikk torsdag i Birkhaugsalen. Deltagerne er ph.d.-kandidater og postdoctorer ved Klinisk institutt 1 (K1), Klinisk institutt 2 (K2) og Helse Bergen.

Det hele ble avsluttet fredag ettermiddag med en høytidelig prisutdeling til de tre beste muntlige presentasjonene og til de tre beste posterpresentasjonene. I tillegg ble det delt ut pris for kategorien «Folkets favoritt» og  kategorien «Åpen klasse».

Vinnerne


Muntlige presentasjoner:

 1. premie: Fredrik Sævik, ph.d.- kandidat ved K1 og en del av forskergruppen  The Bergen Research Group for UltraSound in GastroEnterology (BRUSE). Les mer om Sævik sitt ph.d.-prosjekt her.
 2. premie: Gro Dyrhovden, ph.d.-kandidat ved K1 og en del av  Forskergruppe for Nasjonalt Register for Leddproteser
 3. premie: Shamundeeswari Anandan, ph.d-kandidat ved K2. Translasjonell molekylær avbildning i kreft

Posterpresentasjoner:

1. premie: Silje Solberg, ph.d.-kandidat ved K2

2. premie:Jan-Inge Bjune, ph.d.-kandidat ved K2

3. premie: Mette Engan, ph.d.-kandidat ved K2

Prisen «Folkets favoritt» og «Åpen klasse»:

Forsker Spiros Kotopoulis vant begge disse prisene. Kotopoulis er forsker ved Helse Bergen og han er en del av forskergruppen The Bergen Research Group for UltraSound in GastroEnterology (BRUSE).

Arrangementskomiteen
Styret i Forskerskolen i klinisk medisin består av forskere fra K1, K2 og Helse-Bergen. 3 av styrets medlemmer satt i arrangementkomiteen for årets forskningspresetasjoner: Torbjørn Kråkenes (leder og ph.d.-kandidat ved K1), Andreas Venizelos (ph.d.-kandidat ved K2)  og Vojtech Novotny (ph.d.-kandidat ved K1). Leder av forskerskolen er Stian Knappskog . 

 

Vi gratulerer så mye til alle vinnerne!

Pedagogisk kompetansehevingstilbud for fakultetets vitenskapelig ansatte – våren 2019

Enhet for læring har ulike tilbud til de vitenskapelig ansatte denne våren:

Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk (MEDDID601) er et 5-studiepoengs kurs særlig rettet mot vitenskapelig ansatte i små stillingsprosenter, men også åpent for andre ansatte. Kurset inngår som del av pedagogisk basiskompetanse. Mer info finnes her:

https://www.uib.no/emne/MEDDID601

https://www.uib.no/med/119935/lærer-å-bli-bedre-lærere

Vi har ledige plasser i vårsemesteret med oppstart 20. februar!

Påmelding omgående via lenke på emnesiden.

I tillegg tilbyr Enhet for læring denne våren en seminarrekke med Pedagogisk påfyll. Her det ingen påmelding. Se program under:

 • Medical Education as a Research Field – History, Methods and “Hot Topics” v/Charlotte Ringsted, Centre for Health Sciences Education, Aarhus University
  Tid: 7/2, kl. 09:30-10:30
  Sted: Fakultetsstyrerommet, AHH, 4. Etg.
 • Lær å lage gode OSCE-oppgaver! v/Eirik Søfteland (K1)
  Tid: 5/3, kl. kl 14.30-15:30
  Sted: Fakultetsstyrerommet, AHH, 4. Etg.
 • Flervalgsoppgaver/MCQ: hvordan lage gode spørsmål? v/Hans Flaatten (K1 og Enhet for læring)
  Tid: 9/4, kl. 15.15-16:00
  Sted: Fakultetsstyrerommet, AHH, 4. Etg.
 • Hva er egentlig refleksjon og hvordan kan vi undervise slik at studenter lærer å reflektere? v/ Edvin Schei (IGS og Enhet for læring)
  Tid: 09/5, kl. kl 14.30-15:30
  Sted: Fakultetsstyrerommet, AHH, 4. Etg.
 • Dokumentasjon av undervisningskompetanse ved hjelp av pedagogiske mapper – hva, hvordan og hvorfor
  Tid: 5/6, kl 14.30-15:30
  Sted: Undervisningsrom D301, Sentralblokken, 3. Etg.

Følg med på Enhet for læring sine nettsider for evt. endringer i programmet.

Vi håper mange benytter seg av tilbudet. Vel møtt!

(English) Opening Symposium 6th of February for Hyperion Imaging System

CCBIO and the Bergen Flow Cytometry Core Facility are happy to introduce the newly installed and operative Hyperion Imaging System to our research community in an opening symposium February 6th which will focus on:

 • The research possibilities offered by the Hyperion Imaging System
 • Groundbreaking research in a high level keynote lecture
 • The practical procedures regarding access to the facility and use of the machinery
 • Delicious tapas

This is next generation immunohistochemistry: explore tissue biology with 30 antibodies simultaneously! 

Time: Wednesday February 6th at 13:00
Place: Auditorium 2, BB-building
Who: Everybody; researchers and technicians, PhD fellows and postdocs, guests, students and administrative staff.
Registration (free): https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6031041
Chairperson: Sonia Gavasso

Program:
13.00 Introduction
13.15 The Core Facility Concept & Procedures for Access
13.30 The Hyperion Imaging System: Leigh-Anne McDuffus, Fluidigm Corporation
14.15 Keynote lecture: Dr. Dario Bressan, University of Cambridge
15.15 Mingling session with tapas

More information on the opening symposium is available here.

More information on the Helios Imaging System.

To make sure we order enough tapas, we prefer if you register as soon as possible and within January 31st.

BFS Starting Grant

Bergen forskningsstiftelse (BFS) har lyst ut ny runde rekrutteringsstipendetmed endelig frist 15. mars. Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater hvert institutt kan fremme, ber vi interesserte søkere sende en skisse på cirka to sider som beskriver kandidaten, prosjektet, forskningsmiljøet og kandidatens CV (BFS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner).

Den interne fristen er 20. februar. Skissen og CV-en kan sendes til amra.grudic@uib.no med kopi til Eystein Husebye og Julie Stavnes.

Det er verdt å merke seg at dette stipendet gir en mulighet til å hente inn eksterne kandidater, noe både stiftelsen og Det medisinske fakultet oppfordrer sterkt til.

K.G. Jebsen sentre – utlysning 2019

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen lyser nå ut midler til nye K.G. Jebsen-sentre innen medisin. Man tar sikte på tildeling til 2 nye sentre tidlig i 2020.

For mer informasjon om utlysningen vises til utlysningstekst og maler på stiftelsens nettsider.

Det ble i 2018 gjort en ny ekstern evaluering av satsingen på K.G. Jebsen-sentre innen medisin. Evalueringsrapporten kan lastes ned her.

Stiftelsen har satt endelig søknadsfrist til 6. mai 2019. Instituttet ber om at de som planlegger å søke sender inn en kort skisse med tema og fokus for senteret og samarbeidspartnere innen 8. mars. Skissen kan senes til amra.grudic@uib.no med kopi til Eystein Husebye og Julie Stavnes.

 

(English) Call for Applications: CUHK Faculty and PhD Student Mobility Schemes for 2019–20

We are pleased to share with you that the applications for the Internationalisation Faculty Mobility Scheme and Global Scholarship Programme for Research Excellence to promote the development of academic and research partnerships between our institutions are now open for 2019-20.

Internationalisation Faculty Mobility Scheme – For Faculty Members
Your academics can undertake research visits at CUHK under the support of this scheme.

 • Who: Full-time academic staff from any discipline
 • When: One week between 1 August 2019 and 31 July 2020
 • Support: Hotel/on-campus accommodation will be provided for up to seven nights
 • Application: The programme guidelines and application form are available here
 • Deadline: 10 April 2019, Wednesday

Global Scholarship Programme for Research Excellence – For PhD Students
The programme supports PhD students to undertake short-term research attachments at CUHK.

 • Who: Full-time PhD students from any discipline
 • When: One to six months between 1 September 2019 and 31 August 2020
 • Support: On-campus accommodation on a shared room basis will be provided
 • Application: The programme guidelines and application form are available here.
 • Deadline: 3 April 2019, Wednesday.

CUHK looks forward to receiving your faculty members and PhD students with a view to strengthening our existing links and collaboration. Should you have any question, please do not hesitate to contact Ms. Olivia Kwok.

Nye publikasjoner

Here are recent publications with contributions from K2 based on last week’s search on PubMed (and optionally articles that have not been included in previous lists). This time the list includes in total 5 recent publications. The entries appear in the order they were received from NCBI. If you have publications that are not included in this or previous lists, please send the references to Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia